Drukuj

Drukuje bieżący dokument, zaznaczenie lub określone strony. Można także ustawić opcje drukowania bieżącego dokumentu. Opcje drukowania zależą od drukarki i używanego systemu operacyjnego.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Drukuj.

+P

Na pasku standardowym kliknij

Ikona

Drukuj plik bezpośrednio


The Print dialog consists of three main parts: A preview with navigation buttons, tab pages with control elements specific to the current document type, and the Print, Cancel and Help buttons.

Aby się dowiedzieć, w jaki sposób wydrukować dokument, należy kliknąć poniższe łącza.

Printing text documents:

Drukowanie broszury

Podgląd strony przed wydrukiem

Drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu

Drukowanie w odwrotnej kolejności

Wybór podajnika papieru drukarki

Printing spreadsheets:

Określanie zakresów wydruku w arkuszu

Drukowanie elementów arkuszy

Określanie liczby stron do wydrukowania

Drukowanie arkusza w orientacji poziomej

Drukowanie wierszy lub kolumn na każdej stronie

Printing presentations:

Drukowanie prezentacji

Drukowanie slajdów dopasowanych do wielkości papieru

General printing:

Szybsze drukowanie przy zmniejszonej ilości danych

Drukowanie czarno-białe

Wybieranie maksymalnego obszaru drukowania strony

Ikona notatki

The settings that you define in the Print dialog are valid only for the current print job that you start by clicking the Print button. If you want to change some options permanently, open - LibreOffice (application name) - Print.


Ikona notatki

Press Shift+F1 or choose Help - What's This? and point to any control element in the Print dialog to see an extended help text.


Podgląd

The preview shows how each sheet of paper will look. You can browse through all sheets of paper with the buttons below the preview.

Ogólne

On the General tab page, you find the most important control elements for printing. You can define which contents of your document are to be printed. You can select the printer and open the Printer Settings dialog.

LibreOffice Writer / Calc / Impress / Draw / Math

Karta o tej samej nazwie, jak bieżąca aplikacja służy do określania zawartości, koloru, rozmiaru oraz stron wydruku. Definiowane są ustawienia charakterystyczne dla bieżącego typu dokumentu.

Układ strony

The Page Layout section can be used to save some sheets of paper by printing several pages onto each sheet of paper. You define the arrangement and size of output pages on the physical paper.

Change the arrangement of pages to be printed on every sheet of paper. The preview shows how every final sheet of paper will look.

Można zdecydować, aby niektóre typy dokumentów były drukowane w formie broszury.

Drukowanie broszury

More Options

In the More Options window you can set some additional options for the current print job.

Please support us!