Drukuj

Drukuje bieżący dokument, zaznaczenie lub określone strony. Możesz także ustawić opcje drukowania dla bieżącego dokumentu. Opcje drukowania mogą się różnić w zależności od drukarki i używanego systemu operacyjnego.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Plik - Drukuj.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Plik - Drukuj.

Przy pomocy klawiatury:

+P

Z pasków narzędzi:

Ikona druku

Drukuj


Okno dialogowe Drukuj składa się z trzech głównych części: podglądu z przyciskami nawigacyjnymi, kart z elementami sterującymi charakterystycznymi dla bieżącego typu dokumentu oraz Drukuj, Anuluj i Pomoc.

Aby się dowiedzieć, w jaki sposób wydrukować dokument, należy kliknąć poniższe łącza.

Drukowanie ogólne:

Szybsze drukowanie przy zmniejszonej ilości danych

Drukowanie czarno-białe

Wybieranie maksymalnego obszaru drukowania strony

note

Ustawienia określone w oknie dialogowym Drukuj obowiązują tylko dla bieżącego zadania drukowania, które rozpoczynasz, klikając przycisk Drukuj. Jeśli chcesz trwale zmienić niektóre opcje, otwórz - LibreOffice (nazwa aplikacji) - Drukuj.


note

Naciśnij Shift+F1 lub wybierz Pomoc - Co to jest? i wskaż dowolny element sterujący w oknie dialogowym Drukuj, aby zobaczyć rozszerzony tekst pomocy.


Podgląd

Podgląd pokazuje, jak będzie wyglądać każdy arkusz papieru. Możesz przeglądać wszystkie arkusze papieru za pomocą przycisków pod podglądem.

Pole wyboru podglądu

Włącz lub wyłącz wyświetlanie podglądu wydruku.

Okno nawigacji podglądu

Wprowadź numer strony, aby wyświetlić podgląd lub użyj przycisków strzałek, aby wyświetlić podgląd stron.

🡆 Pokazuje podgląd następnej strony.

Pokazuje podgląd ostatniej strony.

🡄 Pokazuje podgląd poprzedniej strony.

Pokazuje podgląd pierwszej strony.

Ogólne

Na karcie Ogólne znajdują się najważniejsze elementy sterujące drukowania. Możesz określić, jaka zawartość dokumentu ma zostać wydrukowana. Możesz wybrać drukarkę i otworzyć okno dialogowe Ustawienia drukarki.

Drukarka

Pole listy pokazuje zainstalowane drukarki. Kliknij drukarkę, aby wybrać ją do bieżącego zadania drukowania.

Stan

Pokazuje dostępność wybranej drukarki.

Właściwości

Otwiera okno dialogowe Właściwości drukarki. Właściwości drukarki różnią się w zależności od wybranej drukarki.

Zakres i liczba kopii

Wszystkie strony

Drukuje cały dokument.

Strony

Drukuje tylko strony lub slajdy określone w polu Strony.

Zaznaczenie

Drukuje tylko zaznaczone obszary lub obiekty w bieżącym dokumencie.

Aby wydrukować zakres stron, użyj formatu takiego jak 3-6. Aby wydrukować pojedyncze strony, użyj formatu takiego jak 7;9;11. Możesz wydrukować kombinację zakresów stron i pojedynczych stron, używając formatu takiego jak 3-6;8;10;12.

Dołącz

Wybierz podzbiór stron do wydrukowania. Możliwe wartości to:

Strony papieru:

Jeśli drukarka może drukować dwustronnie, można wybrać między używaniem tylko jednej strony papieru lub obu.

Liczba kopii

Wprowadź liczbę kopii do wydrukowania.

Zestaw

Zachowuje kolejność stron oryginalnego dokumentu.

Twórz oddzielne zadania drukowania dla posortowanych wydruków

Zaznacz, aby nie polegać na drukarce do tworzenia posortowanych kopii, ale zamiast tego tworzyć zadanie drukowania dla każdej kopii.

Drukuj w odwrotnej kolejności

Zaznacz, aby wydrukować strony w odwrotnej kolejności.

Układ strony

Sekcja Układ strony może być wykorzystana do zaoszczędzenia kilku arkuszy papieru poprzez wydrukowanie kilku stron na każdym arkuszu papieru. Użytkownik określa rozmieszczenie i rozmiar stron wyjściowych na papierze fizycznym.

Zmień układ stron do wydrukowania na każdym arkuszu papieru. Podgląd pokazuje, jak będzie wyglądać każdy końcowy arkusz papieru.

Można zdecydować, aby niektóre typy dokumentów były drukowane w formie broszury.

Rozmiar papieru

Ustaw rozmiar papieru do użycia. Podgląd pokaże, jak dokument wyglądałby na papierze o podanym rozmiarze.

Orientacja

Wybierz orientację papieru. Możliwe wartości to Pionowo i Poziomo.

Stron na arkusz

Drukuj wiele stron na jednym arkuszu papieru.

Wybierz, ile stron ma być wydrukowanych na jednym arkuszu papieru. Gdy liczba stron jest ustawiona na Niestandardowa, wyświetlane są następujące ustawienia:

Strony

Wybierz liczbę wierszy.

Na

Wybierz liczbę kolumn.

Margines

Wybierz margines między drukowanymi stronami a krawędzią papieru.

Odległość

Wybierz margines między poszczególnymi stronami na każdym arkuszu papieru.

Kolejność

Wybierz kolejność drukowania stron.

Rysuj krawędź wokół każdej strony

Zaznacz, aby narysować obramowanie wokół każdej strony.

Broszura

Wybierz opcję Broszura, aby wydrukować dokument w formacie broszury.

Drukowanie broszury

Prosimy o wsparcie!