Źródło danych adresowych

Edycja przypisania pól i źródła danych książki adresowej.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Źródło danych adresowych.


Źródło danych adresowych

Ustaw źródło danych i tabelę danych książki adresowej.

Źródło danych

Wybierz źródło danych dla książki adresowej.

Tabela

Wybierz tabelę danych dla książki adresowej.

Przypisz

Dodaj nowe źródło danych do listy Źródło danych adresowych.

Przypisanie pól

Określ przypisanie pól książki adresowej.

(Nazwa pola)

Wybierz pole w tabeli danych, które odpowiada wpisowi książki adresowej.

Prosimy o wsparcie!