Przypisana książka adresowa

Edycja przypisania pól i źródła danych książki adresowej.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - Address Book Source.


Źródło książki adresowej

Ustaw źródło danych i tabelę danych książki adresowej.

Źródło danych

Wybierz źródło danych dla książki adresowej.

Tabela

Wybierz tabelę danych dla książki adresowej.

Assign

Add a new data source to the Address Book Source list.

Przypisanie pól

Określ przypisanie pól książki adresowej.

(Nazwa pola)

Wybierz pole w tabeli danych, które odpowiada wpisowi książki adresowej.

Prosimy o wsparcie!