Szablony

Umożliwia zarządzanie i edycję szablonów oraz zapisanie bieżącego pliku jako szablonu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Szablony.


Zapisz jako szablon

Zapisuje bieżący dokument jako szablon.

Edytuj szablon

Otwiera okno dialogowe umożliwiające wybór szablonu do edycji.

Zarządzaj szablonami

Okno dialogowe Menedżera szablonów ułatwia zarządzanie szablonami i umożliwia tworzenie nowych dokumentów przy użyciu szablonów.

Prosimy o wsparcie!