Bezpieczeństwo

Ustawia opcje haseł dla bieżącego dokumentu.

Aby wykonać tę operację...

Choose File - Properties - Security tab.


Otwórz plik tylko do odczytu

Zaznacz, aby zezwolić wyłącznie na otwarcie tego dokumentu w trybie tylko do odczytu.

Ikona notatki

Ta opcja udostępniania pliku chroni go przed przypadkowymi zmianami. Wciąż istnieje możliwość edycji kopii tego dokumentu i zapisywania jej z tą samą nazwą co oryginał.


Rejestruj zmiany

Select to enable recording changes. This is the same as Edit - Track Changes - Record.

Ikona wskazówki

Aby włączyć ochronę stanu rejestrowania zmian hasłem, kliknij przycisk Chroń i zmień hasło. Inni użytkownicy dokumentu mogą wprowadzać zmiany, ale nie mogą wyłączyć rejestrowania zmian bez podania hasła.


Chroń / Nie chroń

Chroni stan rejestrowania zmian za pomocą hasła. Jeśli dla bieżącego dokumentu stan rejestrowania zmian jest już chroniony, przycisk nosi nazwę Nie chroń. Kliknięcie przycisku Nie chroń i wpisanie prawidłowego hasła powoduje wyłączenie ochrony.

Please support us!