Bezpieczeństwo

Ustawia opcje haseł dla bieżącego dokumentu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Plik - Właściwości - Bezpieczeństwo.


Otwórz plik tylko do odczytu

Zaznacz, aby zezwolić wyłącznie na otwarcie tego dokumentu w trybie tylko do odczytu.

Ikona notatki

Ta opcja udostępniania pliku chroni go przed przypadkowymi zmianami. Wciąż istnieje możliwość edycji kopii tego dokumentu i zapisywania jej z tą samą nazwą co oryginał.


Rejestruj zmiany

Wybierz, aby włączyć rejestrowanie zmian. Działa to tak samo, jak Edycja - Śledź zmiany - Rejestruj.

Ikona wskazówki

Aby włączyć ochronę stanu rejestrowania zmian hasłem, kliknij przycisk Chroń i zmień hasło. Inni użytkownicy dokumentu mogą wprowadzać zmiany, ale nie mogą wyłączyć rejestrowania zmian bez podania hasła.


Chroń / Usuń ochronę

Chroni stan rejestrowania zmian za pomocą hasła. Jeśli dla bieżącego dokumentu stan rejestrowania zmian jest już chroniony, przycisk nosi nazwę Nie chroń. Kliknięcie przycisku Nie chroń i wpisanie prawidłowego hasła powoduje wyłączenie ochrony.

Prosimy o wsparcie!