Ogólne

Zawiera podstawowe informacje o dokumencie.

Aby wykonać tę operację...

Choose File - Properties - General tab.


Plik

Wyświetla nazwę pliku.

Type

Wyświetla typ bieżącego dokumentu.

Location

Wyświetla ścieżkę, pod którą zapisany jest dokument.

Rozmiar

Wyświetla rozmiar dokumentu w bajtach.

Created

Wyświetla datę i czas utworzenia dokumentu.

Modified

Wyświetla autora, datę i czas ostatniego zapisu w formacie pliku LibreOffice.

Template

Wyświetla nazwę szablonu na podstawie którego utworzono dokument.

Digitally signed

Wyświetla datę i czas złożenia ostatniego podpisu cyfrowego oraz dane użytkownika, który ten podpis złożył.

Digital Signatures

Opens the Digital Signatures dialog where you can manage digital signatures for the current document.

Last printed

Wyświetla datę i czas ostatniego wydruku dokumentu.

note

After printing, a document must be saved to preserve its Last printed data. No warning message is given about this, if an unsaved document is closed.


Total editing time

Wyświetla ile czasu dokument był otwarty do edycji od utworzenia. Czas edycji jest aktualizowany przy zapisywaniu dokumentu.

Revision number

Wyświetla ile razy dokument został zapisany.

Zastosuj dane użytkownika

Wraz z plikiem zapisuje imię i nazwisko użytkownika. Dane te można edytować, wybierając polecenie – LibreOffice – Dane użytkownika.

Resetuj właściwości

Resetuje czas edycji na zero, czas utworzenia na bieżącą datę i godzinę, wersję na 1. Data ostatniej modyfikacji i wydruku są usuwane.

Save preview image with this document

Saves a thumbnail preview .png inside the document. This image may be used by a file manager under certain conditions.

tip

To disable generating thumbnails in general, choose - LibreOffice - Advanced. Click the Open Expert Configuration button, and search for GenerateThumbnail. If this property has the value true, then double-click on it to set its value to false.


Prosimy o wsparcie!