Ogólne

Zawiera podstawowe informacje o dokumencie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Plik - Właściwości - Ogólne.


Plik

Wyświetla nazwę pliku.

Typ

Wyświetla typ bieżącego dokumentu.

Lokalizacja

Wyświetla ścieżkę, pod którą zapisany jest dokument.

Rozmiar

Wyświetla rozmiar dokumentu w bajtach.

Utworzono

Wyświetla datę i czas utworzenia dokumentu.

Zmodyfikowano

Wyświetla autora, datę i czas ostatniego zapisu w formacie pliku LibreOffice.

Szablon

Wyświetla nazwę szablonu na podstawie którego utworzono dokument.

Podpisano cyfrowo

Wyświetla datę i czas złożenia ostatniego podpisu cyfrowego oraz dane użytkownika, który ten podpis złożył.

Podpisy cyfrowe

Otwiera okno Podpisy cyfrowe, w którym możesz zarządzać podpisami cyfrowymi bieżącego dokumentu.

Ostatnio wydrukowano

Wyświetla datę i czas ostatniego wydruku dokumentu.

note

Po wydrukowaniu dokument musi zostać zapisany, aby zachować jego dane Ostatnio wydrukowano. W przypadku zamknięcia niezapisanego dokumentu nie jest wyświetlany żaden komunikat ostrzegawczy.


Całkowity czas edycji

Wyświetla ile czasu dokument był otwarty do edycji od utworzenia. Czas edycji jest aktualizowany przy zapisywaniu dokumentu.

Numer wersji

Wyświetla ile razy dokument został zapisany.

Zastosuj dane użytkownika

Wraz z plikiem zapisuje imię i nazwisko użytkownika. Dane te można edytować, wybierając polecenie – LibreOffice – Dane użytkownika.

Resetuj właściwości

Resetuje czas edycji na zero, czas utworzenia na bieżącą datę i godzinę, wersję na 1. Data ostatniej modyfikacji i wydruku są usuwane.

Zapisz podgląd obrazu z dokumentem

Zapisuje podgląd miniatury w formacie PNG wewnątrz dokumentu. Ten obraz może być używany przez menedżera plików pod pewnymi warunkami.

tip

Aby ogólnie wyłączyć generowanie miniatur, wybierz - LibreOffice - Zaawansowane. Kliknij przycisk Otwórz konfigurację eksperta i wyszukaj GenerateThumbnail. Jeśli ta właściwość ma wartość true, kliknij ją dwukrotnie, aby ustawić jej wartość na false.


Preferowana rozdzielczość obrazów

Zaznacz to pole, aby wybrać preferowaną rozdzielczość obrazu w punktach na cal, która jest używana jako domyślna, gdy obraz jest wstawiany do dokumentu Writer, Impress lub Draw i zmieniaj jego rozmiar zgodnie z wartością w polu listy.

Prosimy o wsparcie!