Properties

Wyświetla właściwości bieżącego pliku, w tym statystyki, takie jak ilości wyrazów i datę jego utworzenia.

Aby wykonać tę operację...

Choose File - Properties.


Okno dialogowe Właściwości zawiera następujące zakładki:

Ogólne

Zawiera podstawowe informacje o dokumencie.

Opis

Zawiera ogólne informacje opisujące dokument.

Właściwości niestandardowe

Umożliwiają przypisanie do dokumentu własnych pól informacyjnych.

Bezpieczeństwo

Ustawia opcje haseł dla bieżącego dokumentu.

Czcionka

Embed document fonts in the current file.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Ikona notatki

W zależności od posiadanych uprawnień dostępu do pliku część kart w oknie dialogowym Właściwości może być niedostępna.


Prosimy o wsparcie!