Właściwości

Wyświetla właściwości bieżącego pliku, w tym statystyki, takie jak ilości wyrazów i datę jego utworzenia.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Plik - Właściwości.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Plik - Właściwości.

Z pasków narzędzi:

Ikona właściwości dokumentu

Właściwości dokumentu


Okno dialogowe Właściwości zawiera następujące zakładki:

Ogólne

Zawiera podstawowe informacje o dokumencie.

Opis

Zawiera ogólne informacje opisujące dokument.

Właściwości niestandardowe

Umożliwiają przypisanie do dokumentu własnych pól informacyjnych.

Bezpieczeństwo

Ustawia opcje haseł dla bieżącego dokumentu.

Czcionka

Osadź czcionki dokumentu w bieżącym pliku.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

note

W zależności od posiadanych uprawnień dostępu do pliku część kart w oknie dialogowym Właściwości może być niedostępna.


Prosimy o wsparcie!