Zapisz jako

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Aby wykonać tę operację...

Choose File - Save As.


LibreOffice uses the native file picker dialog of the window manager of your operating system for the Save as command.

Ikona notatki

Aby zapisać dokument jako szablon, należy wybrać polecenie Plik - Szablony - Zapisz jako.


Nazwa pliku

Enter a file name or a path for the file. You can also enter a URL

Typ pliku

Select the file format for the document that you are saving. In the display area, only the documents with this file type are displayed. File types are described in Information on Import and Export Filters.

Eksportuj jako PDF

Formaty plików XML

Ikona ostrzeżenia

Zawsze zapisuj dokumenty w formacie LibreOffice zanim zapiszesz je w formacie zewnętrznym. Podczas zapisywania w zewnętrznym formacie pliku pewne informacje dotyczące formatowania mogą zostać utracone.


Zapisz

Saves the file.

Zapisz z hasłem

Chroni plik za pomocą hasła którego podanie wymagane jest przy otwieraniu pliku.

Ikona notatki

Hasłem można zabezpieczać wyłącznie pliki w formacie LibreOffice.


Encrypt with GPG key

Use OpenPGP public keys to encrypt documents.

Edycja ustawień filtra

Umożliwia ustawienie opcji zapisu arkusza dla niektórych typów danych.

Wybór

Eksportuje do innego formatu tylko zaznaczony obiekt graficzny w programach LibreOffice Draw i Impress. W przypadku niezaznaczenia tego pola wyboru eksportowany jest cały dokument.

Ikona notatki

W przypadku eksportu do pliku typu dokumentu eksportowany jest cały dokument.


Please support us!