Zapisz jako

Zapisuje bieżący dokument w innym miejscu lub z inną nazwą lub typem pliku.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Plik - Zapisz jako.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Plik - Zapisz jako.

Z pasków narzędzi:

Ikona zapisywania jako

Zapisz jako

Przy pomocy klawiatury:

+Shift+S.


note

Aby zapisać dokument jako szablon, należy wybrać polecenie Plik - Szablony - Zapisz jako.


Okna dialogowe plików – takie jak Otwórz, Zapisz jako i tym podobne – są dostępne na dwa różne sposoby:

Użyj - LibreOffice - Ogólne, aby przejść z jednego do drugiego.

Wybór folderu

Wybierz preferowany folder z rozwijanej listy lub wpisz jego nazwę ścieżki. Funkcja Autouzupełnianie może być używana do ułatwienia pisania.

Połącz się z serwerem za pomocą okna Usługi plików.
Wybierz folder nadrzędny ze ścieżki folderu za pomocą ikony Otwórz.

Dodaj podfolder do bieżącego folderu za pomocą utworzenia nowego folderu

Nazwa pliku

Wprowadź nazwę pliku lub ścieżkę do pliku. Możesz także wprowadzić adres URL

Typ pliku

Wybierz format pliku dla dokumentu, który zapisujesz. W obszarze wyświetlania wyświetlane są tylko dokumenty z tym typem pliku. Typy plików są opisane w Informacjach o filtrach importu i eksportu.

Eksportuj jako PDF

Formaty plików XML

warning

Zawsze zapisuj dokumenty w formacie LibreOffice zanim zapiszesz je w formacie zewnętrznym. Podczas zapisywania w zewnętrznym formacie pliku pewne informacje dotyczące formatowania mogą zostać utracone.


Zapisz z hasłem

Chroni plik za pomocą hasła którego podanie wymagane jest przy otwieraniu pliku.

note

Hasłem można zabezpieczać wyłącznie pliki w formacie LibreOffice.


Automatyczne rozszerzenie nazwy pliku

Wymusza Open Document Format (ODF), gdy jest zaznaczone.

Szyfruj kluczem GPG

Użyj kluczy publicznych OpenPGP do szyfrowania dokumentów.

Wybór

Eksportuje do innego formatu tylko zaznaczony obiekt graficzny w programach LibreOffice Draw i Impress. W przypadku niezaznaczenia tego pola wyboru eksportowany jest cały dokument.

note

W przypadku eksportu do pliku typu dokumentu eksportowany jest cały dokument.


Zapisz

Zapisuje plik.

Prosimy o wsparcie!