Zapisz kopię

Zapisuje kopię rzeczywistego dokumentu pod inną nazwą lub lokalizacją.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Plik - Zapisz kopię.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Plik, długo kliknij Zapisz a następnie wybierz Zapisz kopię.

Z pasków narzędzi:

Ikona zapisywania kopii

Zapisz kopie


Tworzy inny plik z tą samą zawartością bieżącego pliku. Bieżący plik pozostaje otwarty do edycji.

Okna dialogowe plików – takie jak Otwórz, Zapisz jako i tym podobne – są dostępne na dwa różne sposoby:

Użyj - LibreOffice - Ogólne, aby przejść z jednego do drugiego.

Wybór folderu

Wybierz preferowany folder z rozwijanej listy lub wpisz jego nazwę ścieżki. Funkcja Autouzupełnianie może być używana do ułatwienia pisania.

Połącz się z serwerem za pomocą okna Usługi plików.
Wybierz folder nadrzędny ze ścieżki folderu za pomocą ikony Otwórz.

Dodaj podfolder do bieżącego folderu za pomocą utworzenia nowego folderu

Nazwa pliku

Wprowadź nazwę pliku lub ścieżkę do pliku. Możesz także wprowadzić adres URL

Typ pliku

Wybierz format pliku dla dokumentu, który zapisujesz. W obszarze wyświetlania wyświetlane są tylko dokumenty z tym typem pliku. Typy plików są opisane w Informacjach o filtrach importu i eksportu.

Zapisz z hasłem

Chroni plik za pomocą hasła którego podanie wymagane jest przy otwieraniu pliku.

note

Hasłem można zabezpieczać wyłącznie pliki w formacie LibreOffice.


Automatyczne rozszerzenie nazwy pliku

Wymusza Open Document Format (ODF), gdy jest zaznaczone.

Szyfruj kluczem GPG

Użyj kluczy publicznych OpenPGP do szyfrowania dokumentów.

Zapisz

Zapisuje plik.

Prosimy o wsparcie!