Zapisz

Zapisuje bieżący dokument.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Plik - Zapisz.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Plik - Zapisz.

Z pasków narzędzi:

Ikona zapisywania

Zapisz

Przy pomocy klawiatury:

+S


note

Kiedy edytujesz wpis Autotekst, to polecenie zmienia się na Zapisz autotekst.


Prosimy o wsparcie!