Zamknij

Zamyka bieżący dokument bez wychodzenia z programu.

Aby wykonać tę operację...

WybierzPlik - Zamknij.


The Close command closes all open windows of the current document.

If you have made changes to the current document, you are prompted if you want to save your changes.

When you close the last open document window, you see the Start Center.

Prosimy o wsparcie!