Wybór filtru

Umożliwia wybranie filtru importu.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz plik typu nierozpoznawanego przez LibreOffice, który nie jest plikiem tekstowym.


Lista filtrów

Określa filtr importu dla pliku, który ma zostać otwarty.

Jeśli LibreOffice nie rozpoznaje typu pliku otwieranego dokumentu, można wykonać jedną z następujących czynności:

Prosimy o wsparcie!