Wybierz ścieżkę

Ustawia ścieżki plików.

Aby wykonać tę operację...

Path selection button in various wizards.

Click Edit button for a few entries under - LibreOffice - Paths.


Wybierz

Wybiera wskazaną ścieżkę.

Ścieżka:

Wprowadź ścieżkę lub wybierz ją z listy.

Please support us!