Wybierz ścieżkę

Ustawia ścieżki plików.

Aby wykonać tę operację...

Przycisk wyboru ścieżki w różnych kreatorach.

Kliknij przycisk Edycja, aby wyświetlić kilka wpisów pod - LibreOffice - Ścieżki.


Wybierz

Wybiera wskazaną ścieżkę.

Ścieżka:

Wprowadź ścieżkę lub wybierz ją z listy.

Prosimy o wsparcie!