Otwórz zdalny

Otwiera dokument znajdujący się w zdalnej usłudze plików.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Otwórz zdalny.

Kliknij przycisk Pliki zdalne w Centrum startowym.

Kliknij i przytrzymaj ikonę Otwórz i wybierz Otwórz plik zdalny.

Ikona otwierania

Otwórz plik


Zdalny serwer plików to usługa sieciowa, która przechowuje dokumenty z lub bez sprawdzania, pobierania, kontroli wersji i kopii zapasowych.

Prosimy o wsparcie!