Otwórz

Opens a local or remote file, or imports one.

Aby wykonać tę operację...

Choose File - Open.

+O

Na pasku standardowym kliknij

Icon Open

Otwórz plik


LibreOffice uses the native file picker dialog of the window manager of your operating system for the Open command.

Ikona notatki

If the file that you want to open contains styles, special rules apply.


Pokaż obszar

Wyświetla pliki i foldery w bieżącym folderze. Aby otworzyć plik, należy go zaznaczyć i kliknąć przycisk Otwórz.

Ikona wskazówki

To open more than one document at the same time, each in an own window, hold while you click the files, and then click Open.


Modern system file dialogs present many features for file handling. Most allows you to rename, delete, create files, sort list of files, display files and folders in icons, tree or list views, traverse the file system folder tree and much more. Use the mouse right button to get a list of commands on the selected files in the display area.

Nazwa pliku

Enter a file name or a path for the file.

The following features are available in the dialog:

  1. LibreOffice has an AutoComplete function which activates itself in some text and list boxes. For example, enter into the URL field and the AutoComplete function displays the first file or first directory found that starts with the letter "a".

  2. Use the Down Arrow key to scroll through the other files and directories. Use the Right Arrow key to also display an existing subdirectory in the URL field. Quick AutoComplete is available if you press the End key after entering part of the URL. Once you find the document or directory you want, press Enter.

Wersja

Jeżeli istnieje wiele wersji wybranego pliku wybierz, którą wersję chcesz otworzyć do edycji. Możesz zapisywać wiele wersji dokumentu poprzez wybór polecenia Plik - Wersje. Wersje dokumentu są otwierane tylko do odczytu.

Typ pliku

Wybierz typ pliku, który chcesz otworzyć, lub Wszystkie pliki (*), aby wyświetlić listę wszystkich plików w folderze.

Otwórz

Otwiera wybrane dokumenty.

Wstaw

If you opened the dialog by choosing Insert - Document, the Open button is labeled Insert. Inserts the selected file into the current document at the cursor position.

Tylko do odczytu

Otwiera plik w trybie tylko do odczytu.

Otwieranie dokumentów z szablonami

LibreOffice recognizes templates that are located in any folder from the following list:

Ikona notatki

When you use File - Templates - Save as Template to save a template, the template will be stored in your user template folder. When you open a document that is based on such a template, the document will be checked for a changed template as described below. The template is associated with the document, it may be called a "sticky template".


Ikona notatki

When you use File - Save As and select a template filter to save a template at any other folder that is not in the list, then the documents based on that template will not be checked.


Po otwarciu dokumentu utworzonego na podstawie szablonu LibreOffice sprawdza, czy szablon został zmieniony od ostatniego otwarcia dokumentu. Jeśli szablon został zmodyfikowany, zostaje wyświetlone okno dialogowe umożliwiające wybranie stylów, które mają być zastosowane do dokumentu.

Kliknij Aktualizuj style, aby zastosować nowe style szablonu do dokumentu.

Aby zachować style, które są obecnie używane w dokumencie, kliknij przycisk Zachowaj poprzednie style.

Jeśli dokument został utworzony na podstawie szablonu, którego nie można odnaleźć, zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem o sposób postępowania podczas następnego otwarcia dokumentu.

Aby zerwać połączenie między dokumentem a brakującym szablonem, kliknij Nie. W przeciwnym razie podczas następnego otwarcia dokumentu LibreOffice będzie ponownie szukać tego szablonu.

Please support us!