Otwórz

Otwiera lokalny lub zdalny plik. Możliwe jest otwieranie wielu plików.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Plik - Otwórz.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Plik - Otwórz.

Z centrum startowego:

Otwórz plik.

Z pasków narzędzi:

Ikona otwierania

Otwórz plik

Przy pomocy klawiatury:

+O


Okna dialogowe plików – takie jak Otwórz, Zapisz jako i tym podobne – są dostępne na dwa różne sposoby:

Użyj - LibreOffice - Ogólne, aby przejść z jednego do drugiego.

note

Jeśli plik, który chcesz otworzyć, zawiera style, obowiązują specjalne zasady.


Wybór folderu

Wybierz preferowany folder z rozwijanej listy lub wpisz jego nazwę ścieżki. Funkcja Autouzupełnianie może być używana do ułatwienia pisania.

Połącz się z serwerem za pomocą okna Usługi plików.
Wybierz folder nadrzędny ze ścieżki folderu za pomocą ikony Otwórz.

Dodaj podfolder do bieżącego folderu za pomocą utworzenia nowego folderu

Miejsca i pliki

Dodaj bieżący folder do swoich ulubionych miejsc za pomocą +. Usuń wybrane miejsce z listy za pomocą -.

Wyświetla pliki i foldery w folderze, w którym się znajdujesz. Kliknij główki kolumn, aby posortować nazwy plików, typy, rozmiary lub daty w porządku rosnącym lub malejącym.

tip

Aby jednocześnie otworzyć więcej niż jeden dokument, każdy w osobnym oknie, przytrzymaj podczas klikania plików, a następnie kliknij Otwórz.


Nowoczesne okna dialogowe plików systemowych udostępniają wiele funkcji do obsługi plików. Większość pozwala zmieniać nazwy, usuwać, tworzyć pliki, sortować listę plików, wyświetlać pliki i foldery w postaci ikon, widoków drzewa lub listy, przeglądać drzewo folderów systemu plików i wiele więcej. Użyj prawego przycisku myszy, aby wyświetlić listę poleceń dotyczących wybranych plików w obszarze wyświetlania.

Nazwa pliku

Wprowadź nazwę pliku lub ścieżkę do pliku.

W oknie dialogowym dostępne są następujące funkcje:

  1. LibreOffice zawiera funkcję Autowypełnianie, która uaktywnia się w niektórych polach tekstowych i listowych. Na przykład, wpisz w polu adresu URL, a funkcja Autowypełnianie wyświetli pierwszy plik lub pierwszy katalog znaleziony , który zaczyna się od litery "a".

  2. Użyj klawisza strzałki w dół, aby przewijać inne pliki i katalogi. Użyj klawisza strzałki w prawo, aby wyświetlić również istniejący podkatalog w polu adresu URL. Szybkie autouzupełnianie jest dostępne po naciśnięciu klawisza Zakończ po wprowadzeniu części adresu URL. Gdy znajdziesz żądany dokument lub katalog, naciśnij Enter.

Typ pliku

Wybierz typ pliku, który chcesz otworzyć, lub Wszystkie pliki (*), aby wyświetlić listę wszystkich plików w folderze.

Wersja

Jeżeli istnieje wiele wersji wybranego pliku wybierz, którą wersję chcesz otworzyć do edycji. Możesz zapisywać wiele wersji dokumentu poprzez wybór polecenia Plik - Wersje. Wersje dokumentu są otwierane tylko do odczytu.

Tylko do odczytu

Otwiera plik w trybie tylko do odczytu.

Otwórz

Otwiera wybrane dokumenty.

Otwieranie dokumentów z szablonami

Po otwarciu dokumentu utworzonego na podstawie szablonu program LibreOffice sprawdza, czy szablon nie został zmodyfikowany od czasu ostatniego otwarcia dokumentu. Jeśli szablon został zmieniony, zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym można wybrać style, które mają zostać zastosowane w dokumencie.

LibreOffice rozpoznaje szablony znajdujące się w dowolnym katalogu zdefiniowanym dla Szablonów w - LibreOffice - Ścieżki.

Jeśli dokument został utworzony przy użyciu szablonu, którego nie można znaleźć, zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, jak postępować przy następnym otwarciu dokumentu.

Aby przerwać powiązanie między dokumentem a brakującym szablonem, kliknij Nie, w przeciwnym razie LibreOffice wyszuka szablon przy następnym otwarciu dokumentu.

note

Jeśli użyjesz Plik - Zapisz jako i wybierzesz filtr szablonu, aby zapisać szablon w katalogu nie wymienionym na liście ścieżek dla Szablonów, wtedy dokumenty oparte na tym szablonie nie będą sprawdzone.


Prosimy o wsparcie!