Służbowe

Zawiera służbowe dane kontaktowe umieszczane na wizytówkach w układzie z kategorii 'Wizytówka, praca'. Układ wizytówki można wybrać na zakładce Wizytówki.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Plik – Nowy – Wizytówki – karta Biznes.


Dane służbowe

Umożliwia wprowadzenie informacji kontaktowych, które mają być umieszczone na wizytówce.

Ikona notatki

If you want to include your name on a business card, enter your name on the Private tab. Then choose a layout on the Business Cards tab that includes a name placeholder.


Firma

Type the name of your company in this field.

Firma 2. wiersz

Umożliwia wprowadzenie dodatkowych informacji dotyczących firmy.

Hasło reklamowe

Umożliwia wprowadzenie sloganu wyróżniającego firmę.

Ulica

W to pole wpisz nazwę ulicy na której mieszkasz.

Kod pocztowy

Wpisz kod pocztowy w tym polu

Miejscowość

Wpisz miejscowość, w której żyjesz.

Stan

Podaj swój stan/województwo.

Kraj

Umożliwia wprowadzenie nazwy kraju, w którym mieści się siedziba firmy.

Stanowisko

Podaj swoje nazwę swojego stanowiska pracy.

Telefon

Umożliwia wprowadzenie numeru telefonu służbowego.

Telefon komórkowy

Umożliwia wprowadzenie numeru telefonu komórkowego.

Faks

Podaj swój numer faksu w tym polu.

Strona główna

Umożliwia wprowadzenie adresu strony internetowej firmy.

Email

Type your email address. For example, my.name@my.provider.com

Please support us!