Prywatne

Zawiera dane kontaktowe umieszczane na wizytówkach w układzie z kategorii "Wizytówka, dom". Układ wizytówki można wybrać na zakładce Wizytówki.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Plik – Nowy – Wizytówki – karta Prywatne.


Dane prywatne

Umożliwia wprowadzenie informacji kontaktowych, które mają zostać umieszczone na wizytówce. Można także zmodyfikować lub uaktualnić wpisy. W tym celu należy wybrać polecenie – LibreOffice – Dane użytkownika.

Imię

Wprowadź swoje pierwsze imię.

Nazwisko

Wprowadź swoje drugie imię.

Inicjały

Wprowadź swoje inicjały.

Imię 2

Umożliwia wprowadzenie imienia osoby, z którą można się kontaktować w zastępstwie.

Nazwisko 2

Umożliwia wprowadzenie nazwiska osoby, z którą można się kontaktować w zastępstwie.

Inicjały 2

Umożliwia wprowadzenie inicjałów osoby, z którą można się kontaktować w zastępstwie.

Ulica

W to pole wpisz nazwę ulicy na której mieszkasz.

Kod pocztowy

Wpisz kod pocztowy w tym polu

Miejscowość

Wpisz miejscowość, w której żyjesz.

Kraj

Wpisz swój kraj.

Stan

Wpisz swoje województwo.

Tytuł

Podaj swój tytuł w tym polu.

Tytuł/Zawód

Umożliwia wprowadzenie nazwy wykonywanego zawodu.

Telefon

Umożliwia wprowadzenie domowego numeru telefonu.

Telefon komórkowy

Umożliwia wprowadzenie numeru telefonu komórkowego.

Faks

Podaj swój numer faksu w tym polu.

Strona główna

Umożliwia wprowadzenie adresu strony internetowej.

E-mail

Wpisz swój adres e-mail. Na przykład moje.imie@moj.dostawca.pl

Prosimy o wsparcie!