Nośnik

Wybierz rozmiar swojej wizytówki spośród kilku wstępnie zdefiniowanych formatów rozmiarów lub format rozmiaru określony na karcie Format.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Plik – Nowy – Wizytówki – karta Średnie.


Format

Określa format wizytówki.

Ciągły

Drukuje wizytówki na papierze w sposób ciągły.

Arkusz

Drukuje wizytówki na pojedynczych arkuszach.

Marka

Wybierz markę papieru, której chcesz użyć. Każda marka ma swoje własne formaty rozmiarów.

Typ

Wybierz format rozmiaru, którego chcesz użyć. Dostępne formaty zależą od tego, co wybrano z listy Marka. Jeśli chcesz użyć niestandardowego formatu rozmiaru, wybierz [Użytkownik], a następnie kliknij Format, aby zdefiniować format.

Informacja

Typ papieru i wymiary wizytówki są wyświetlane na dole obszaru Format.

Prosimy o wsparcie!