Opcje

Ustawia dodatkowe opcje etykiet i wizytówek, w tym synchronizację tekstu i ustawienia drukarki.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Nowy - Etykiety - zakładka Opcje.

Wybierz Plik - Nowy - Wizytówki - zakładka Opcje.


Cała strona

Tworzy pełną stronę etykiet lub wizytówek.

Pojedyncza etykieta

Drukuje pojedynczą etykietę lub wizytówkę na stronie.

Kolumna

Wprowadź kolumnę, w której chcesz umieścić pojedynczą etykietę lub wizytówkę.

Wiersz

Wprowadź wiersz, w którym chcesz umieścić pojedynczą etykietę lub wizytówkę.

Synchronizuj zawartość

Umożliwia edycję pojedynczej etykiety lub wizytówki i aktualizuje zawartość pozostałych etykiet lub wizytówek na stronie po kliknięciu przycisku Synchronizuj etykiety.

Synchronizuj etykiety

Przycisk Synchronizuj etykiety pojawia się w dokumencie, jeśli zaznaczyłeś opcję Synchronizuj zawartość na karcie Opcje podczas tworzenia etykiet lub wizytówek.

Kopiuje zawartość lewej górnej etykiety lub wizytówki do pozostałych etykiet lub wizytówek na stronie.

Drukarka

Wyświetla nazwę bieżącej drukarki.

Konfiguruj

Otwiera okno dialogowe Konfiguracja drukarki.

Prosimy o wsparcie!