Opcje

Ustawia dodatkowe opcje etykiet i wizytówek, w tym synchronizację tekstu i ustawienia drukarki.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Nowy - Etykiety - zakładka Opcje.

Wybierz Plik - Nowy - Wizytówki - zakładka Opcje.


Cała strona

Creates a full page of labels or business cards.

Pojedyncza etykieta

Prints a single label or business card on a page.

Kolumna

Określa liczbę etykiet lub wizytówek umieszczanych w jednym wierszu na stronie.

Wiersz

Określa liczbę wierszy etykiet lub wizytówek umieszczanych na stronie.

Synchronizuj zawartość

Allows you to edit a single label or business card and updates the contents of the remaining labels or business cards on the page when you click the Synchronize Labels button.

Synchronizuj etykiety

The Synchronize labels button only appears in your document if you have selected the Synchronize contents on the Options tab when you created the labels or business cards.

Kopiuje zawartość lewej górnej etykiety lub wizytówki do pozostałych etykiet lub wizytówek na stronie.

Drukarka

Wyświetla nazwę bieżącej drukarki.

Konfiguruj

Opens the Printer Setup dialog.

Please support us!