Format

Ustaw opcje formatowania papieru.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Nowy - Etykiety - zakładka Format.

Wybierz Plik - Nowy - Wizytówki - zakładka Format.


Odstęp poziomy

Wyświetla odstęp dzielący lewe krawędzie sąsiadujących etykiet lub wizytówek. W przypadku definiowania formatu niestandardowego wprowadź tu odpowiednią wartość.

Odstęp pionowy

Wyświetla odstęp między górną krawędzią etykiety lub wizytówki a górną krawędzią etykiety lub wizytówki znajdującej się bezpośrednio poniżej. W przypadku definiowania formatu niestandardowego wprowadź tu odpowiednią wartość.

Szerokość

Wyświetla szerokość etykiety lub wizytówki. W przypadku definiowania formatu niestandardowego wprowadź tu odpowiednią wartość.

Wysokość

Wyświetla wysokość etykiety lub wizytówki. W przypadku definiowania formatu niestandardowego wprowadź tu odpowiednią wartość.

Lewy margines

Wyświetla odległość między lewą krawędzią strony a lewą krawędzią pierwszej etykiety lub wizytówki. W przypadku definiowania formatu niestandardowego wprowadź tu odpowiednią wartość.

Górny margines

Wyświetla odległość między górna krawędzią strony a górną krawędzią pierwszej etykiety lub wizytówki. W przypadku definiowania formatu niestandardowego wprowadź tu odpowiednią wartość.

Kolumny

Określa liczbę etykiet lub wizytówek do rozmieszczenia na stronie w poziomie.

Wiersze

Określa liczbę etykiet lub wizytówek do rozmieszczenia na stronie w pionie.

Zapisz

Zapisuje bieżący format etykiety lub wizytówki.

Zapisz format etykiety

Marka

Umożliwia określenie lub wybór żądanej marki.

Typ

Umożliwia wprowadzenie lub wybór typu etykiety.

Pole podglądu

Displays a preview of the current selection.

Please support us!