Format

Ustaw opcje formatowania papieru.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Nowy - Etykiety - zakładka Format.

Wybierz Plik - Nowy - Wizytówki - zakładka Format.


Odstęp poziomy

Wyświetla odstęp dzielący lewe krawędzie sąsiadujących etykiet lub wizytówek. W przypadku definiowania formatu niestandardowego wprowadź tu odpowiednią wartość.

Odstęp pionowy

Wyświetla odległość pomiędzy górnymi krawędziami sąsiadujących etykiet lub wizytówek. Jeśli definiujesz format niestandardowy, wprowadź tutaj wartość.

Szerokość

Wyświetla szerokość etykiety lub wizytówki. W przypadku definiowania formatu niestandardowego wprowadź tu odpowiednią wartość.

Wysokość

Wyświetla wysokość etykiety lub wizytówki. W przypadku definiowania formatu niestandardowego wprowadź tu odpowiednią wartość.

Lewy margines

Wyświetla odległość między lewą krawędzią strony a lewą krawędzią pierwszej etykiety lub wizytówki. W przypadku definiowania formatu niestandardowego wprowadź tu odpowiednią wartość.

Górny margines

Wyświetla odległość między górna krawędzią strony a górną krawędzią pierwszej etykiety lub wizytówki. W przypadku definiowania formatu niestandardowego wprowadź tu odpowiednią wartość.

Kolumny

Określa liczbę etykiet lub wizytówek do rozmieszczenia na stronie w poziomie.

Wiersze

Określa liczbę etykiet lub wizytówek do rozmieszczenia na stronie w pionie.

Szerokość strony

Wyświetla szerokość wybranego formatu papieru. Aby zdefiniować niestandardowy format, wprowadź tutaj szerokość.

Wysokość strony

Wyświetla wysokość wybranego formatu papieru. Aby zdefiniować niestandardowy format, wprowadź tutaj wysokość.

Zapisz

Zapisuje bieżący format etykiety lub wizytówki.

Zapisz format etykiety

Marka

Umożliwia określenie lub wybór żądanej marki.

Typ

Umożliwia wprowadzenie lub wybór typu etykiety.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

Prosimy o wsparcie!