Etykiety

Określ tekst etykiety i wybierz odpowiedni rozmiar papieru.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Plik - Nowy - Etykiety - Etykiety.


Napis

Wprowadź lub wstaw tekst, który chcesz umieścić na etykietach.

Tekst etykiety

Określa tekst umieszczany na etykiecie. Można także wstawić pole bazy danych.

Adres

Tworzy etykietę z adresem zwrotnym użytkownika. Tekst znajdujący się w polu Tekst etykiety jest zastępowany.

Ikona notatki

Aby zmienić swój adres zwrotny, należy wybrać pozycje LibreOffice, a następnie kliknąć kartę Dane użytkownika.


Baza danych

Wybierz bazę danych, której chcesz użyć jako źródła danych do swojej etykiety.

Tabela

Wybierz tabelę bazy danych zawierającą pola, których chcesz użyć do etykiety.

Pole bazy danych

Zaznacz żądane pole bazy danych, a następnie kliknij strzałkę po lewej stronie tego pola, aby wstawić pole do pola Tekst etykiety.

Nazwa pola bazy danych jest ujęta w nawiasy kwadratowe w polu Tekst etykiety. Jeśli chcesz, możesz oddzielić pola bazy danych spacjami. Naciśnij Enter, aby wstawić pole bazy danych w nowym wierszu.

Format

Możesz wybrać predefiniowany format rozmiaru etykiety lub format rozmiaru określony na karcie Format.

Ciągły

Drukuje etykiety na papierze w sposób ciągły.

Arkusz

Drukuje etykiety na osobnych arkuszach.

Marka

Wybierz markę papieru. W każdej marce dostępne są różne formaty.

Typ

Określa używany format. Dostępność formatów zależy od marki wybranej na liście Marka. Aby zastosować niestandardowy format etykiety, należy wybrać [Użytkownik], a następnie kliknąć zakładkę Format, aby określić format.

Informacja

Typ papieru, wymiary etykiety i siatka etykiet są wyświetlane u dołu obszaru Format.

Prosimy o wsparcie!