Etykiety

Umożliwia tworzenie etykiet. Etykiety są tworzone w dokumencie tekstowym. Możesz drukować etykiety przy użyciu wstępnie zdefiniowanego lub niestandardowego formatu papieru.

Można także wydrukować pojedynczą etykietę lub cały arkusz etykiet.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Nowy - Etykiety.


Etykiety

Określ tekst etykiety i wybierz odpowiedni rozmiar papieru.

Format

Ustaw opcje formatowania papieru.

Opcje

Ustawia dodatkowe opcje etykiet i wizytówek, w tym synchronizację tekstu i ustawienia drukarki.

Nowy dokument

Tworzy nowy dokument do edycji.

Resetuj

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!