Dokument główny

Użyj dokumentu głównego do organizowania złożonych projektów, takich jak książka. Dokument główny może zawierać poszczególne pliki dla każdego rozdziału książki, jak również spis treści i indeks.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Nowy - Dokument główny.


Prosimy o wsparcie!