Nowy

Tworzy nowy dokument LibreOffice.

Aby wykonać tę operację...

Choose File - New.

Ikona Nowy na pasku standardowym (wskazuje typ nowego dokumentu).

Icon New

Nowy

Key +N


If you want to create a document from a template, choose New - Templates.

Szablon to plik zawierający elementy projektu dokumentu, w tym style formatowania, różne rodzaje tła, ramek, grafiki, pól, układu strony i tekstu.

Ikona

Nazwa

Funkcja

Ikona

Dokument tekstowy

Creates a new text document in LibreOffice Writer.

Ikona

Arkusz kalkulacyjny

Creates a new spreadsheet document in LibreOffice Calc.

Ikona

Prezentacja

Creates a new presentation document in LibreOffice Impress.

Ikona

Rysunek

Creates a new drawing document in LibreOffice Draw.

Ikona

Baza danych

Opens the Database Wizard to create a database file.

Ikona

Dokument HTML

Tworzy nowy Dokument HTML.

Ikona

Dokument XML

Tworzy nowy dokument formularza XML.

Ikona

Dokument główny

Tworzy nowy dokument główny.

Ikona

Formuła

Creates a new formula document in LibreOffice Math.

Ikona

Etykiety

Opens the Labels dialog where you can set the options for your labels, and then creates a new text document for the labels in LibreOffice Writer.

Ikona

Wizytówki

Opens the Business Cards dialog where you can set the options for your business cards, and then creates a new text document in LibreOffice Writer.

Ikona

Szablony

Tworzy nowy dokument z istniejącego szablonu.


Please support us!