Nowy

Tworzy nowy dokument LibreOffice.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Plik - Nowy.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Plik - Nowy.

W prawym górnym menu (☰) wybierz Nowy.

Z pasków narzędzi:

Ikona nowego

Nowy (ikona pokazuje typ nowego dokumentu).

Z centrum startowego:

Kliknij odpowiednią ikonę typu dokumentu.

Przy pomocy klawiatury:

+N


Jeśli chcesz utworzyć dokument z szablonu, wybierz Nowy - Szablony..

Szablon to plik zawierający elementy projektu dokumentu, w tym style formatowania, różne rodzaje tła, ramek, grafiki, pól, układu strony i tekstu.

Ikona

Nazwa

Funkcja

Ikona dokumentu tekstowego

Dokument tekstowy

Tworzy dokument tekstowy w programie LibreOffice Writer.

Ikona arkusza kalkulacyjnego

Arkusz kalkulacyjny

Tworzy dokument arkusza kalkulacyjnego w programie LibreOffice Calc.

Ikona prezentacji

Prezentacja

Tworzy dokument prezentacji w programie LibreOffice Impress.

Ikona rysunku

Rysunek

Tworzy dokument rysunkowy w programie LibreOffice Draw.

Ikona formuły

Formuła

Tworzy dokument formuły w programie LibreOffice Math.

Ikona bazy danych

Baza danych

Otwiera Kreator bazy danych w celu utworzenia pliku bazy danych.

Ikona dokumentu HTML

Dokument HTML

Tworzy dokument HTML.

Ikona dokumentu formularza XML

Dokument XML

Tworzy dokument XForms.

Ikona etykiet

Etykiety

Otwiera okno Etykiety, w którym możesz ustawić opcje swoich etykiet, a następnie tworzy dokument tekstowy etykiet w programie LibreOffice Writer.

Ikona wizytówek

Wizytówki

Otwiera okno dialogowe Wizytówki, w którym możesz ustawić opcje wizytówek, a następnie tworzy dokument tekstowy w programie LibreOffice Writer.

Ikona dokumentu głównego

Dokument główny

Tworzy dokument główny.

Ikona szablonów

Szablony

Tworzy dokument przy użyciu istniejącego szablonu.


Prosimy o wsparcie!