Menu Edycja

Wybierz Edycja - Cofnij.

+Z

Na pasku Standardowy lub Dane tabeli kliknij

Ikona

Cofnij

Wybierz Edycja - Ponów.

Na pasku Standardowy kliknij

Ikona

Ponów

Wybierz Edycja - Powtórz.

Wybierz Edycja - Wytnij.

+X

Na pasku Standardowy kliknij

Ikona

Wytnij

Wybierz Edycja - Kopiuj.

+C

Na pasku Standardowy kliknij

Ikona

Kopiuj

Wybierz Edycja - Wklej.

+V

Na pasku Standardowy kliknij

Ikona

Wklej

Wybierz Edycja - Wklej specjalnie - Wklej specjalnie.

+ Shift + V.

Wybierz Edycja - Wklej specjalnie - Wklej niesformatowany tekst.

Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe, i wybierz Wklej specjalnie - Niesformatowany tekst.

+ Alt + Shift + V.

Wybierz Edycja - Wklej specjalnie - Wklej tabelę zagnieżdżoną.

Kliknij prawym przyciskiem myszy docelową komórkę tabeli, aby otworzyć menu kontekstowe, i wybierz Wklej specjalnie - Tabela zagnieżdżona.

Wybierz Edycja - Wklej specjalnie - Wklej jako wiersze powyżej.

Kliknij prawym przyciskiem myszy docelową komórkę tabeli, aby otworzyć menu kontekstowe i wybierz Wklej specjalnie - Wiersze powyżej.

Wybierz Edycja - Wklej specjalnie - Wklej jako kolumny przed.

Kliknij prawym przyciskiem myszy docelową komórkę tabeli, aby otworzyć menu kontekstowe i wybierz Wklej specjalnie - Kolumny przed.

Wybierz Edycja - Zaznacz wszystko.

+A

Ikona

Zaznacz wszystko

Wybierz Edycja - Śledź zmiany.

Wybierz Edycja - Śledź zmiany - Rejestruj.

Wybierz Edycja - Śledź zmiany - Pokaż.

Wybierz Edycja - Śledź zmiany - Zarządzaj.

Wybierz kartę Edycja - Śledź zmiany - Zarządzaj - Lista.

Wybierz Narzędzia - Autokorekta - Zastosuj i edytuj zmiany. Pojawi się okno dialogowe Autokorekta.
Kliknij przycisk Edytuj zmiany i przejdź do karty Lista.

Wybierz kartę Edycja - Śledź zmiany - Zarządzaj - Filtr.

Wybierz Edycja - Śledź zmiany - Scal dokumenty.

Wybierz Edycja - Śledź zmiany - Porównaj dokumenty.

Wybierz Edycja - Śledź zmiany - Chroń

Wybierz Edycja - Śledź zmiany - Komentarz.

Wybierz kartę Edycja - Śledź zmiany - Zarządzaj - Lista.
Kliknij wpis na liście i otwórz menu kontekstowe.
Wybierz Edycja komentarza.

Wybierz Edycja - Znajdź.

+F

Wybierz Edycja - Znajdź i zamień.

+H

Na pasku Standardowy kliknij

Ikona

Znajdź i zamień

Wybierz Edycja - Znajdź i zamień - Atrybuty.

Wybierz przycisk Edycja - Znajdź i zamień - Format.

Wybierz Widok - Nawigator.

Na pasku Standardowy kliknij

Ikona

Włącz/wyłącz Nawigator

Wybierz Narzędzia - Bibliograficzna baza danych.

Wybierz Edycja - Łącza zewnętrzne.

Wybierz Edycja - Łącza zewnętrzne - Modyfikuj (tylko linki DDE).

Zaznacz ramkę, a następnie wybierz Edycja - Obiekt OLE - Właściwości.

Otwórz menu kontekstowe zaznaczonej ramki, wybierz Właściwości.

Wybierz Edycja - Obiekt OLE.

Wybierz Edycja - Obiekt OLE - Edycja, również z menu kontekstowego zaznaczonego obiektu.

Wybierz Edycja - Obiekt OLE - Otwórz.

Wybierz Edycja - Odwołanie.

Prosimy o wsparcie!