Menu Edycja

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Cofnij.

Z pasków narzędzi:

Ikona cofania

Cofnij

Przy pomocy klawiatury:

+ Z

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Ponów.

Z pasków narzędzi:

Ikona ponawiania

Ponów

Przy pomocy klawiatury:

+ Y

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Powtórz.

Z pasków narzędzi:

Ikona powtórzenia

Powtórz

Przy pomocy klawiatury:

+ Shift + Y

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Wytnij.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Główne - Wytnij.

Z pasków narzędzi:

Ikona wycinania

Wytnij

Przy pomocy klawiatury:

+ X

Shift + Del

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Kopiuj.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Główne - Kopiuj.

Z pasków narzędzi:

Ikona kopiowania

Kopiuj

Przy pomocy klawiatury:

+ C

Ctrl + Ins

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Wklej.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Główne - Wklej.

Z pasków narzędzi:

Ikona wklejania

Wklej

Przy pomocy klawiatury:

+ V

Shift + Ins

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Wklej specjalnie.

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Wklej specjalnie - Wklej specjalnie.

Z interfejsu z kartami:

Długie kliknięcie Główne - Wklej.

Z pasków narzędzi:

Ikona wklej specjalnie

Wklej specjalnie

Ikona wklejania

Wklej (długie kliknięcie)

Przy pomocy klawiatury:

+ Shift + V.

Wybierz Edycja - Wklej specjalnie - Wklej niesformatowany tekst.

Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu kontekstowe, i wybierz Wklej specjalnie - Niesformatowany tekst.

+ Alt + Shift + V.

Wybierz Edycja - Wklej specjalnie - Wklej tabelę zagnieżdżoną.

Kliknij prawym przyciskiem myszy docelową komórkę tabeli, aby otworzyć menu kontekstowe, i wybierz Wklej specjalnie - Tabela zagnieżdżona.

Wybierz Edycja - Wklej specjalnie - Wklej jako wiersze powyżej.

Kliknij prawym przyciskiem myszy docelową komórkę tabeli, aby otworzyć menu kontekstowe i wybierz Wklej specjalnie - Wiersze powyżej.

Wybierz Edycja - Wklej specjalnie - Wklej jako kolumny przed.

Kliknij prawym przyciskiem myszy docelową komórkę tabeli, aby otworzyć menu kontekstowe i wybierz Wklej specjalnie - Kolumny przed.

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Zaznacz wszystko.

Z pasków narzędzi:

Ikona zaznaczania wszystkiego

Zaznacz wszystko

Przy pomocy klawiatury:

+ A

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Śledź zmiany.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz kartę Recenzja.

Z pasków narzędzi:

Ikona śledzenia zmiany

Śledź zmiany

Wybierz Edycja - Śledź zmiany - Rejestruj.

Z pasków narzędzi:

Ikona pokazywania śledzonych zmian

Pokaż śledzone zmiany

Wybierz Edycja - Śledź zmiany - Zarządzaj.

Wybierz kartę Edycja - Śledź zmiany - Zarządzaj - Lista.

Wybierz Narzędzia - Autokorekta - Zastosuj i edytuj zmiany. Pojawi się okno dialogowe Autokorekta.
Kliknij przycisk Edytuj zmiany i przejdź do karty Lista.

Wybierz kartę Edycja - Śledź zmiany - Zarządzaj - Filtr.

Wybierz Edycja - Śledź zmiany - Scal dokumenty.

Wybierz Edycja - Śledź zmiany - Porównaj dokumenty.

Wybierz Edycja - Śledź zmiany - Chroń

Wybierz Edycja - Śledź zmiany - Komentarz.

Wybierz kartę Edycja - Śledź zmiany - Zarządzaj - Lista.
Kliknij wpis na liście i otwórz menu kontekstowe.
Wybierz Edycja komentarza.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Recenzja.

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Znajdź.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Główne - Znajdź.

Z pasków narzędzi:

Ikona znajdowania

Znajdź

Przy pomocy klawiatury:

+ F

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Znajdź i zamień.

Z pasków narzędzi:

Ikona znajdowania i zamieniania

Znajdź i zamień

Przy pomocy klawiatury:

+ H

Wybierz Edycja - Znajdź i zamień - Atrybuty.

Wybierz przycisk Edycja - Znajdź i zamień - Format.

Z paska menu:

Wybierz Widok - Nawigator.

Z pasków narzędzi:

Ikona włączenia/wyłączenia Nawigatora

Włącz/wyłącz Nawigator

Przy pomocy klawiatury:

F5

Wybierz Narzędzia - Bibliograficzna baza danych.

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Łącza zewnętrzne - Modyfikuj (tylko łącza DDE).

Zaznacz ramkę, a następnie wybierz Edycja - Obiekt OLE - Właściwości.

Otwórz menu kontekstowe zaznaczonej ramki, wybierz Właściwości.

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Obiekt OLE.

Z menu kontekstowego:

Wybierz polecenia w menu.

Wybierz Edycja - Obiekt OLE - Edycja, również z menu kontekstowego zaznaczonego obiektu.

Wybierz Edycja - Obiekt OLE - Otwórz.

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Odwołanie.

Z pasków narzędzi:

Ikona odwołania

Odwołanie

Prosimy o wsparcie!