Menu kontekstowe Galeria

Określa sposób wstawiania obiektu graficznego do dokumentu.

Wstawia kopię wybranego obiektu graficznego bezpośrednio do dokumentu.

Wstawia wybraną grafikę jako łącze.

Polecenie Podgląd powoduje wyświetlenie wybranej grafiki.

Przypisuje tytuł do wybranego elementu Galerii.

Po potwierdzeniu usuwa zaznaczoną grafikę.

Prosimy o wsparcie!