Wyświetlanie i ukrywanie zadokowanych okien

W każdym zadokowanym oknie jest ikona służąca do kontroli jego właściwości wyświetlania.

Aby ukryć lub wyświetlić zadokowane okno, należy kliknąć tę ikonę.

Automatyczne wyświetlanie i automatyczne ukrywanie zadokowanych okien

Kliknięcie krawędzi zadokowanego okna powoduje jego wyświetlenie.

Zadokowane okno zostaje automatycznie zamknięte, gdy wskaźnik myszy znajdzie się poza jego obszarem.

Wiele okien zadokowanych w trybie automatycznego wyświetlania lub ukrywania zachowuje się w sposób charakterystyczny dla pojedynczego okna.

Przeciągnij i upuść

Przeciągnięcie obiektu na krawędź ukrytego zadokowanego okna powoduje jego automatyczne otwarcie.

Please support us!