Menu Format

Otwórz pasek narzędzi Formanty, kliknij ikonę Więcej formantów, kliknij ikonę Formant tabeli i przeciągnij myszą, aby utworzyć pole.

Otwórz pasek narzędzi Formanty, kliknij ikonę Więcej formantów, a następnie ikonę Formant tabeli i przeciągnij wskaźnikiem myszy, aby wygenerować pole. Bieżący formularz nie może być połączony z bazą danych.

Otwórz pasek narzędzi Formanty, kliknij ikonę Więcej formantów, a następnie ikonę Formant tabeli i przeciągnij wskaźnikiem myszy, aby wygenerować pole. Połączenie z bazą danych jest wymagane.

Otwórz pasek narzędzi Formanty formularza, kliknij ikonę Pole kombi lub Pole listy i przeciągnij myszą, aby wygenerować pole. Połączenie z bazą danych musi istnieć w formularzu.

Otwórz pasek narzędzi Formanty formularza, kliknij ikonę Pole kombi lub Pole listy i przeciągnij myszką, aby wygenerować pole. Połączenie z bazą danych musi istnieć w postaci: Kreator - Strona 1.

Otwórz pasek narzędzi Formanty formularza, kliknij ikonę Pole kombi lub Pole listy i przeciągnij myszą, aby wygenerować pole. Połączenie z bazą danych musi istnieć w postaci: Kreator - Strona 2.

Otwórz pasek narzędzi Formanty formularza, kliknij ikonę Pole listy i przeciągnij myszą, aby wygenerować pole. Połączenie z bazą danych musi istnieć w postaci: Kreator - Strona 3.

Otwórz pasek narzędzi Formanty formularza, kliknij ikonę Pole listy i przeciągnij myszą, aby wygenerować pole. Połączenie z bazą danych musi istnieć w postaci: Kreator - Strona 3.

Otwórz Przybornik w edytorze okien dialogowych Basic i kliknij

Ikona właściwości

Właściwości

Z paska menu:

Wybierz Formularz - Właściwości formularza.

Z menu kontekstowego:

Wybierz Właściwości formularza.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Formularz - Właściwości formularza.

Wybierz Narzędzia - Właściwości formularza.

Z pasków narzędzi:

Ikona właściwości formularza

Właściwości formularza

Otwórz menu kontekstowe wybranej pozycju formularza - wybierz kartę Właściwości formularza - Ogólne.

Otwórz pasek narzędzi Projekt formularza, kliknij ikonę Właściwości formularza - karta Ogólne.

Otwórz menu kontekstowe wybranej pozycji formularza - wybierz kartę Właściwości formularza - Dane.

Otwórz pasek narzędzi Projekt formularza, kliknij ikonę Właściwości formularza - karta Dane.

Otwórz menu kontekstowe wybranego formantu dokumentu Formularz XML, wybierz kartę Właściwości formantu - Dane.

Otwórz pasek narzędzi Formanty formularza dokumentu Formularz XML, kliknij ikonę Formant - karta Dane.

Otwórz menu kontekstowe wybranego elementu formularza - wybierz kartę Właściwości formularza - Zdarzenia.

Otwórz pasek narzędzi Projekt formularza, kliknij ikonę Właściwości formularza - karta Zdarzenia.

Z paska menu:

Wybierz Formularz - Właściwości formantu.

Z menu kontekstowego:

Wybierz Właściwości formantu.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Formularz - Właściwości formantu.

Wybierz Narzędzia - Właściwości formantu.

Z pasków narzędzi:

Ikona formantu

Właściwości formantu

Otwórz menu kontekstowe wybranej pozycji formularza - wybierz kartę Właściwości formantu - Ogólne

Otwórz pasek narzędzi Projekt formularza, kliknij ikonę Formant - karta Ogólne.

Otwórz menu kontekstowe wybranej pozycji formularza - wybierz kartę Właściwości formantu - Dane.

Otwórz pasek narzędzi Projekt formularza, kliknij ikonę Formant - karta Dane.

Otwórz menu kontekstowe wybranej pozycji formularza - wybierz kartę Właściwości formantu - Zdarzenia.

Otwórz pasek narzędzi Projekt formularza, kliknij ikonę Właściwości formantu - karta Zdarzenia.

Z paska menu:

Wybierz Formularz - Kolejność aktywacji.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Formularz - Kolejność aktywacji.

Wybierz Narzędzia - Kolejność aktywacji.

Z pasków narzędzi:

Ikona kolejnosci aktywacji

Kolejność aktywacji

Na pasku Projekt formularza kliknij

Ikona dodania pola

Dodaj pole

Z paska menu:

Wybierz Formularz - Nawigator formularza.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Formularz - Nawigator formularza.

Wybierz Narzędzia - Nawigator formularza.

Z pasków narzędzi:

Ikona nawigatora formularza

Nawigator formularza

Z paska menu:

Wybierz Formularz - Tryb projektu.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Formularz - Przełącz tryb projektu.

Wybierz Narzędzia - Przełącz tryb projektu.

Z pasków narzędzi:

Ikona trybu projektu

Włącz/wyłącz tryb projektu

Z paska menu:

Wybierz Formularz - Otwórz w trybie projektu.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Formularz - Otwórz w trybie projektu.

Wybierz Narzędzia - Otwórz w trybie projektu.

Z pasków narzędzi:

Ikona otwierania w trybie projektu

Otwórz w trybie projektu

Z paska menu:

Wybierz Formularz - Kreator formantu.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Formularz - Kreatory formantu formularza.

Wybierz Narzędzia - Kreatory formantu formularza.

Z pasków narzędzi:

Ikona kreatora

Włącz/wyłącz kreatory

Z paska menu:

Z menu kontekstowego:

Wybierz Rozmieść.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz kartę Obraz.

Wybierz kartę Obiekt.

Z pasków narzędzi:

Ikona rozmieszczenia

Rozmieść

Z paska menu:

Z menu kontekstowego:

Wybierz Rozmieść - Przesuń na wierzch.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Obraz - Przesuń na wierzch.

Wybierz Obiekt - Przesuń na wierzch

Z pasków narzędzi:

Ikona przesuwania na wierzch

Przesuń na wierzch

Z pasków narzędzi:

Ikona przesuwania do przodu

Przesuń do przodu

Z pasków narzędzi:

Ikona przesuwania do tyułu

Przesuń do tyłu

Z paska menu:

Z menu kontekstowego:

Wybierz Rozmieść - Przesuń do tyłu.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Obraz - Przesuń do tyłu.

Wybierz Obiekt - Przesuń do tyłu.

Z pasków narzędzi:

Ikona przesunięcia do tyłu

Przesuń na spód

Z paska menu:

Wybierz Format - Rozmieść - Na pierwszym planie.

Z pasków narzędzi:

Ikona na pierwszym planie

Na pierwszym planie

Z paska menu:

Wybierz Format - Rozmieść - W tle.

Z pasków narzędzi:

Ikona w tle

W tle

Z paska menu:

Wybierz Format - Wyrównaj tekst.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz

Z panelu bocznego:

Wybierz Właściwości - obszar .

Wybierz Format - Wyrównaj - Do lewej (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Wybierz Kształt - Wyrównaj - Do lewej (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Draw).

Otwórz menu kontekstowe i wybierz Wyrównaj - Do lewej (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Na pasku Wyrównaj (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) kliknij

Ikona do lewej

Do lewej

Wybierz Format - Wyrównaj - Do środka (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Wybierz Kształt - Wyrównaj - Do środka (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Draw).

Na pasku Wyrównaj (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) kliknij

Ikona do środka

Do środka

Wybierz Format - Wyrównaj - Do prawej.

Wybierz Kształt - Wyrównaj - Do prawej (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Draw).

Na pasku Wyrównaj (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) kliknij

Ikona do prawej

Do prawej

Z paska menu:

Wybierz Format - Wyrównaj tekst - Do góry.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz

Z panelu bocznego:

Wybierz Właściwości - obszar .

Z pasków narzędzi:

Ikona do góry

Do góry

Z paska menu:

Wybierz Format - Wyrównaj tekst - Do środka.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz

Z panelu bocznego:

Wybierz Właściwości - obszar .

Z pasków narzędzi:

Ikona do środka

Do środka

Z paska menu:

Wybierz Format - Wyrównaj tekst - Do dołu.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz

Z panelu bocznego:

Wybierz Właściwości - obszar .

Z pasków narzędzi:

Ikona do dołu

Do dołu

Z paska menu:

Choose Format - Zakotwiczenie.

Z menu kontekstowego:

Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony obiekt i wybierz Zakotwiczenie.

Z pasków narzędzi:

Ikona zakotwiczenia

Zakotwiczenie

Z paska menu:

Wybierz Format - Zakotwiczenie - Do strony.

Z menu kontekstowego:

Wybierz Zakotwiczenie - Do strony.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Obraz - Zakotwiczenie - Do strony.

Z paska menu:

Wybierz Format - Zakotwiczenie - Do akapitu.

Z menu kontekstowego:

Wybierz Zakotwiczenie - Do akapitu.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Obraz - Zakotwiczenie - Do akapitu.

Z paska menu:

Wybierz Format - Zakotwiczenie - Do znaku.

Z menu kontekstowego:

Wybierz Zakotwiczenie - Do znaku.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Obraz - Zakotwiczenie - Do znaku.

Z paska menu:

Wybierz Format - Zakotwiczenie - Jako znak.

Z menu kontekstowego:

Wybierz Zakotwiczenie - Jako znak.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Obraz - Zakotwiczenie - Jako znak.

Z paska menu:

Wybierz Format - Zakotwiczenie - Do ramki.

Z menu kontekstowego:

Wybierz Zakotwiczenie - Do ramki.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Obraz - Zakotwiczenie - Do ramki.

Z paska menu:

Wybierz Format - Zakotwiczenie - Do komórki.

Z menu kontekstowego:

Wybierz Zakotwiczenie - Do komórki.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Obraz - Zakotwiczenie - Do komórki.

Z paska menu:

Wybierz Format - Zakotwiczenie - Do komórki (zmień rozmiar z komórką).

Z menu kontekstowego:

Wybierz Zakotwiczenie - Do komórki (zmień rozmiar z komórką).

Wybierz Dopasuj do rozmiaru komórki.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Obraz - Zakotwiczenie - Do komórki (zmień rozmiar z komórką).

Z paska menu:

Wybierz Formularze - Formanty zawartości.

Z paska menu:

Wybierz Formularz.

Prosimy o wsparcie!