Menu Format

Otwórz pasek narzędzi Formanty, kliknij ikonę Więcej formantów, kliknij ikonę Formant tabeli i przeciągnij myszą, aby utworzyć pole.

Otwórz pasek narzędzi Formanty, kliknij ikonę Więcej formantów, a następnie ikonę Formant tabeli i przeciągnij wskaźnikiem myszy, aby wygenerować pole. Bieżący formularz nie może być połączony z bazą danych.

Otwórz pasek narzędzi Formanty, kliknij ikonę Więcej formantów, a następnie ikonę Formant tabeli i przeciągnij wskaźnikiem myszy, aby wygenerować pole. Połączenie z bazą danych jest wymagane.

Otwórz pasek narzędzi Formanty formularza, kliknij ikonę Pole kombi lub Pole listy i przeciągnij myszą, aby wygenerować pole. Połączenie z bazą danych musi istnieć w formularzu.

Otwórz pasek narzędzi Formanty formularza, kliknij ikonę Pole kombi lub Pole listy i przeciągnij myszką, aby wygenerować pole. Połączenie z bazą danych musi istnieć w postaci: Kreator - Strona 1.

Otwórz pasek narzędzi Formanty formularza, kliknij ikonę Pole kombi lub Pole listy i przeciągnij myszą, aby wygenerować pole. Połączenie z bazą danych musi istnieć w postaci: Kreator - Strona 2.

Otwórz pasek narzędzi Formanty formularza, kliknij ikonę Pole listy i przeciągnij myszą, aby wygenerować pole. Połączenie z bazą danych musi istnieć w postaci: Kreator - Strona 3.

Otwórz pasek narzędzi Formanty formularza, kliknij ikonę Pole listy i przeciągnij myszą, aby wygenerować pole. Połączenie z bazą danych musi istnieć w postaci: Kreator - Strona 3.

Otwórz Przybornik w edytorze okien dialogowych Basic i kliknij

Ikona właściwości

Właściwości

Otwórz menu kontekstowe wybranej pozycji formularza - wybierz Właściwości formularza.

Ikona formularza

Formularz

Otwórz menu kontekstowe wybranej pozycju formularza - wybierz kartę Właściwości formularza - Ogólne.

Otwórz pasek narzędzi Projekt formularza, kliknij ikonę Właściwości formularza - karta Ogólne.

Otwórz menu kontekstowe wybranej pozycji formularza - wybierz kartę Właściwości formularza - Dane.

Otwórz pasek narzędzi Projekt formularza, kliknij ikonę Właściwości formularza - karta Dane.

Otwórz menu kontekstowe wybranego formantu dokumentu Formularz XML, wybierz kartę Właściwości formantu - Dane.

Otwórz pasek narzędzi Formanty formularza dokumentu Formularz XML, kliknij ikonę Formant - karta Dane.

Otwórz menu kontekstowe wybranego elementu formularza - wybierz kartę Właściwości formularza - Zdarzenia.

Otwórz pasek narzędzi Projekt formularza, kliknij ikonę Właściwości formularza - karta Zdarzenia.

Otwórz menu kontekstowe wybranej pozycju formularza - wybierz Właściwości formantu.

Ikona formantu

Formant

Otwórz menu kontekstowe wybranej pozycji formularza - wybierz kartę Właściwości formantu - Ogólne

Otwórz pasek narzędzi Projekt formularza, kliknij ikonę Formant - karta Ogólne.

Otwórz menu kontekstowe wybranej pozycji formularza - wybierz kartę Właściwości formantu - Dane.

Otwórz pasek narzędzi Projekt formularza, kliknij ikonę Formant - karta Dane.

Otwórz menu kontekstowe wybranej pozycji formularza - wybierz kartę Właściwości formantu - Zdarzenia.

Otwórz pasek narzędzi Projekt formularza, kliknij ikonę Właściwości formantu - karta Zdarzenia.

Na pasku Projekt formularza kliknij

Ikona kolejności aktywacji

Kolejność aktywacji

Na pasku Projekt formularza kliknij

Ikona dodania pola

Dodaj pole

Na pasku Projekt formularza kliknij

Ikona nawigatora formularza

Nawigator formularza

Na pasku narzędzi Formanty formularza lub pasku Projekt formularza kliknij

Ikona trybu projektu

Włącz/wyłącz tryb projektu

Otwórz Nawigator formularza - wybierz formularz – otwórz menu kontekstowe – wybierz Otwórz w trybie projektu.

Na pasku Projekt formularza kliknij

Ikona otwierania w trybie projektu

Otwórz w trybie projektu

Na pasku narzędzi Formant formularza kliknij

Ikona kreatora

Włącz/wyłącz kreatory

Wybierz Format - Rozmieść (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Otwórz menu kontekstowe i wybierz Rozmieść (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Wybierz Kształt - Rozmieść (LibreOffice Draw).

Ikona rozmieszczenia

Rozmieść

Wybierz Format - Ułóż - Przesuń na wierzch (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Wybierz Kształt - Rozmieść - Przesuń na wierzch (LibreOffice Draw).

Shift++ znak plusa (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Otwórz menu kontekstowe i wybierz Rozmieść - Przesuń na wierzch (LibreOffice Impress).

Ikona przesuwania na wierzch

Przesuń na wierzch

Wybierz Format - Rozmieść - Przesuń do przodu (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Wybierz Kształt - Rozmieść - Przesuń do przodu (LibreOffice Draw).

+plus (+) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Otwórz menu kontekstowe i wybierz Rozmieść - Przesuń do przodu (LibreOffice Impress).

Ikona przesuwania do przodu

Przesuń do przodu

Wybierz Format - Rozmieść - Przesuń do tyłu (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Wybierz Kształt - Rozmieść - Przesuń do tyłu (LibreOffice Draw).

+minus (-) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Otwórz menu kontekstowe i wybierz Rozmieść - Przesuń do tyłu (LibreOffice Impress).

Ikona przesuwania do tyłu

Przesuń do tyłu

Wybierz Format - Rozmieść - Przesuń na spód (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Wybierz Kształt - Rozmieść - Przesuń na spód (LibreOffice Draw).

Shift++minus (-) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Otwórz menu kontekstowe i wybierz Rozmieść - Przesuń na spód (LibreOffice Impress).

Ikona przesuwania na spód

Przesuń na spód

Wybierz Format - Rozmieść - Na pierwszym planie.

Ikona na pierwszym planie

Na pierwszym planie

Wybierz Format - Rozmieść - W tle.

Ikona w tle

W tle

Wybierz Format - Wyrównaj (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Wybierz Kształt - Wyrównaj (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Draw).

Otwórz menu kontekstowe i wybierz Wyrównaj (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Wybierz Format - Wyrównaj - Do lewej (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Wybierz Kształt - Wyrównaj - Do lewej (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Draw).

Otwórz menu kontekstowe i wybierz Wyrównaj - Do lewej (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Na pasku Wyrównaj (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) kliknij

Ikona do lewej

Do lewej

Wybierz Format - Wyrównaj - Do środka (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Wybierz Kształt - Wyrównaj - Do środka (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Draw).

Na pasku Wyrównaj (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) kliknij

Ikona do środka

Do środka

Wybierz Format - Wyrównaj - Do prawej.

Wybierz Kształt - Wyrównaj - Do prawej (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Draw).

Na pasku Wyrównaj (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) kliknij

Ikona do prawej

Do prawej

Wybierz Format - Wyrównaj - Do góry (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Wybierz Kształt - Wyrównaj - Do góry (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Draw).

Otwórz menu kontekstowe i wybierz Wyrównaj - Do góry (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Na pasku Wyrównaj (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) kliknij

Ikona do góry

Do góry

Wybierz Format - Wyrównaj - Do środka (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Wybierz Kształt - Wyrównaj - Do środka (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Draw).

Otwórz menu kontekstowe i wybierz Wyrównaj - Do środka (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Na pasku Wyrównaj (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) kliknij

Ikona do środka

Do środka

Wybierz Format - Wyrównaj - Do dołu (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Wybierz Kształt - Wyrównaj - Do dołu (zaznaczone obiekty) (LibreOffice Draw).

Na pasku Wyrównaj (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) kliknij

Ikona do dołu

Do dołu

Dla zaznaczonego obiektu wybierz Format - Zakotwiczenie.

Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczony obiekt i wybierz Zakotwiczenie.

Na pasku Właściwości obiektu rysunkowego lub pasku Projekt formularza, kliknij

Ikona zakotwiczenia

Zakotwiczenie

Wybierz Format - Zakotwiczenie - Do strony.

Wybierz Format - Zakotwiczenie - Do akapitu.

Wybierz Format - Zakotwiczenie - Do znaku.

Wybierz Format - Zakotwiczenie - Jako znak.

Wybierz Format - Zakotwiczenie - Do ramki.

Wybierz Format - Zakotwiczenie - Do komórki.

Prosimy o wsparcie!