Baza danych

W oknie pliku bazy danych wybierz Narzędzia - Filtr tabeli.

Widok - Obiekt bazy danych - Kwerendy

W oknie pliku bazy danych wybierz kartę Edycja - Baza danych - Właściwości - Ustawienia zaawansowane.

W oknie pliku bazy danych typu ODBC lub Książka adresowa
wybierz Edycja - Baza danych - Typ połączenia.

Przycisk wyboru ścieżki w różnych kreatorach / przyciski Edycja dla niektórych pozycji w - LibreOffice - Ścieżki.

W oknie pliku bazy danych typu ODBC wybierz Edytuj - Baza danych - Typ połączenia.

W oknie pliku bazy danych typu Książka adresowa - LDAP wybierz Edycja - Baza danych - Właściwości.

W oknie pliku bazy danych typu JDBC wybierz Edycja - Baza danych - Właściwości.

W oknie pliku bazy danych typu MySQL wybierz Edycja - Baza danych - Właściwości.

W oknie pliku bazy danych typu dBASE wybierz Edycja - Baza danych - Właściwości.

W oknie pliku bazy danych typu dBASE wybierz Edycja - Baza danych - Właściwości, kliknij Indeksy.

W oknie pliku bazy danych typu Tekst wybierz Edycja - Baza danych - Właściwości.

W oknie pliku bazy danych typu MS ADO wybierz Edycja - Baza danych - Właściwości.

W oknie pliku bazy danych wybierz Narzędzia - SQL.

W oknie pliku bazy danych kliknij ikonę Kwerendy.

W oknie pliku bazy danych kliknij ikonę Tabele.

W oknie pliku bazy danych kliknij ikonę Tabele. Wybierz Wstaw - Projekt tabeli lub Edycja - Edycja.

W oknie pliku bazy danych kliknij ikonę Tabele. Wybierz Wstaw - Projekt tabeli lub Edycja - Edycja.

W oknie pliku bazy danych wybierz Wstaw - Kwerenda (widok projektu).

W oknie pliku bazy danych kliknij ikonę Kwerendy, a następnie wybierz Edycja - Edycja.

W oknie pliku bazy danych kliknij ikonę Kwerendy, a następnie wybierz Edycja - Edycja.
Jeśli pola, do których się odwołujesz, już nie istnieją, zobaczysz to okno dialogowe.

Otwórz projekt kwerendy i wybierz Wstaw - Nowa relacja lub kliknij dwukrotnie linię łączącą dwie tabele.

Ikona dodawania tabeli

Wstaw tabele

Ikona nowej relacji

Nowa relacja

Ikona Znajdź rekord na pasku danych tabeli i pasku projektu formularza.

Ikona znajdowania rekordu

Znajdź rekord

Ikona Porządek sortowania na pasku danych tabeli i pasku projektu formularza.

Ikona porządku sortowania

Porządek sortowania

W oknie pliku bazy danych wybierz Edycja - Baza danych - Właściwości.

Przeciągnij i upuść tabelę lub kwerendę do części tabelarycznej innego okna pliku bazy danych.

W oknie pliku bazy danych wybierz Wstaw - Formularz.

W oknie pliku bazy danych wybierz Edycja - Baza danych - Właściwości.

W oknie pliku bazy danych wybierz Narzędzia - Relacje.

Prosimy o wsparcie!