Paski narzędzi

Wybierz Dane - Więcej filtrów - Filtr standardowy.

Widok tabeli bazy danych: ikona Filtr standardowy na pasku narzędzi Baza danych.

Widok formularza: ikona Filtr standardowy na pasku Formularz.

Ikona filtra standardowego

Filtr standardowy

Prosimy o wsparcie!