Menu Narzędzia

Wybierz Narzędzia - Galeria lub kliknij ikonę Galeria na pasku Standardowy -
przycisk Nowy motyw - karta Pliki.

Wybierz Narzędzia - Pisownia.

Klawisz F7

Na pasku Standardowy kliknij

Ikona

Pisownia

Wybierz Narzędzia - Język - Konwersja hangul/hanja. Musi być włączona obsługa języków azjatyckich.

Wybierz Narzędzia - Język - Konwersja języka chińskiego. Musi być włączona obsługa języków azjatyckich.

Wybierz Narzędzia - Język - Konwersja języka chińskiego - przycisk Edycja wyrażeń. Musi być włączona obsługa języków azjatyckich.

Wybierz Narzędzia - Pisownia.

Wybierz Narzędzia - Pisownia, a następnie kliknij Opcje.

Wybierz Narzędzia - Wyrazy bliskoznaczne.

+F7

Na pasku Narzędzia kliknij

Ikona wyrazów bliskoznacznych

Wyrazy bliskoznaczne

Wybierz Narzędzia - Zastępowanie koloru (LibreOffice Draw i LibreOffice Impress).

Wybierz Narzędzia - Odtwarzacz multimedialny.

Wybierz Narzędzia - Makra - Zarządzaj makrami - Basic lub naciśnij +F11 (jeśli nie jest przypisany przez system).

Wybierz Narzędzia - Makra - Wykonaj makro.

Wybierz Narzędzia - Makra - Zarządzaj makrami - BeanShell.

Wybierz Narzędzia - Makra - Zarządzaj makrami - JavaScript.

Wybierz Narzędzia - Makra - Zarządzaj makrami - Python.

Wybierz Narzędzia - Makra - Zarejestruj makro.

Wybierz Narzędzia - Makra - Zarządzaj makrami - Basic,
kliknij przycisk Organizator,
kliknij przycisk Biblioteki,
a następnie kliknij przycisk Hasło.

Wybierz Narzędzia - Makra - Zarządzaj makrami - Basic,
kliknij przycisk Organizator.

Wybierz Narzędzia - Rozszerzenia.

Wybierz Narzędzia - Rozszerzenia, kliknij przycisk Sprawdź dostępność aktualizacji.

Wybierz Narzędzia - Makra - Ustawienia filtrów XML.

Ustawienia filtrów XML, a następnie kliknij Nowy... lub Edycja....

Narzędzia - Makra - Ustawienia filtrów XML, a następnie kliknij Testuj XSLT....

Wybierz Narzędzia - Dostosuj.

Wybierz kartę Narzędzia - Dostosuj - Menu.

Wybierz Narzędzia - Dostosuj - Menu i kliknij menu hamburgerowe Ikona menu hamburgerowego, a następnie wybierz Dodaj

Wybierz kartę Narzędzia - Dostosuj - Menu, kliknij rozwijane menu hamburgerowe Ikona menu hamburgerowego, a następnie wybierz Przesuń.

Wybierz kartę Narzędzia - Dostosuj - Klawiatura. Dokument musi być otwarty.

Wybierz kartę Narzędzia - Dostosuj - Paski narzędzi.

Wybierz kartę Narzędzia - Dostosuj - Zdarzenia.

Wybierz Narzędzia - Opcje autokorekty.

Wybierz Narzędzia - Opcje autokorekty - karta Opcje.

Wybierz kartę Narzędzia - Autokorekta - Opcje autokorekty - Tagi inteligentne.

Wybierz Narzędzia - Opcje autokorekty - karta Zamień.

Wybierz Narzędzia - Opcje autokorekty - karta Wyjątki.

Wybierz Narzędzia - Opcje autokorekty - karta Opcje zlokalizowane.

Wybierz kartę Narzędzia - Autokorekta - Opcje autokorekty - Uzupełnianie wyrazów.

Wybierz - LibreOffice Calc - Widok.

Wybierz - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Widok.

Wybierz - LibreOffice Draw - Ogólne.

Przycisk wyboru ścieżki w różnych kreatorach.

Kliknij przycisk Edycja, aby wyświetlić kilka wpisów pod - LibreOffice - Ścieżki.

Wybierz .

Wybierz - LibreOffice.

Wybierz - LibreOffice - Dane użytkownika.

Wybierz - LibreOffice - Ogólne.

Wybierz - LibreOffice - Widok.

Wybierz - LibreOffice - Drukuj.

Wybierz polecenie – LibreOffice – Ścieżki.

Wybierz Narzędzia - Autotekst - Ścieżka. (tylko autotekst)

Wybierz Narzędzia - Mapa obrazkowa.

Wybierz Narzędzia - Mapa obrazkowa, następnie wybierz sekcję mapy obrazkowej i kliknij Właściwości - Opis.

Wybierz kartę Format - Obszar - Kolory.

Wybierz Format - Obszar - Obszar, naciśnij przycisk Kolor i kliknij przycisk Wybierz.

Ikona

Kliknij przycisk Okno dialogowe kolorów na karcie Oświetlenie w oknie dialogowym Efekty 3D.

Wybierz - LibreOffice - Czcionki.

Wybierz - LibreOffice - Bezpieczeństwo.

Wybierz - LibreOffice - Zaawansowane.

Wybierz - LibreOffice - OpenCL.

Wybierz - LibreOffice - IDE Basic.

Wybierz - LibreOffice - Aktualizacja internetowa.

Wybierz - LibreOffice - Dostępność.

Wybierz - LibreOffice - Kolory aplikacji.

Wybierz - Ładuj/zapisz.

Wybierz - Ładuj/zapisz - Ogólne.

Wybierz - Ładuj/zapisz - Właściwości VBA.

Wybierz - Ładuj/zapisz - Microsoft Office.

Wybierz - Ładuj/zapisz - Zgodność z formatem HTML.

Wybierz - Ustawienia języka.

Wybierz - Ustawienia języka - Języki.

Wybierz - Ustawienia języka - Języki - Złożony układ tekstu.

Wybierz - Ustawienia języka - Języki.

Wybierz - Ustawienia języka - Pisownia,
wybierz jeden z modułów z listy Dostępne moduły językowe, a następnie kliknij Edycja.

Wybierz - Ustawienia języka - Pisownia.

Wybierz - Ustawienia języka - Opcje wyszukiwania dla języka japońskiego.

Wybierz - Ustawienia języka - Układ azjatycki.

Wybierz - Internet.

Wybierz - Internet - Serwer proxy.

Otwórz dokument tekstowy, wybierz - LibreOffice Writer.

Otwórz dokument tekstowy, wybierz - LibreOffice Writer - Zgodność.

Otwórz dokument tekstowy, wybierz - LibreOffice Writer - Ogólne.

Otwórz dokument tekstowy, wybierz - LibreOffice Writer - Korespondencja seryjna e-mail.

Otwórz dokument tekstowy, wybierz - LibreOffice Writer - Autopodpis.

Otwórz dokument tekstowy, wybierz - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Widok.

Otwórz dokument tekstowy, wybierz - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Pomoc w formatowaniu.

Wybierz - LibreOffice Writer/LibreOffice Calc/LibreOffice Writer/Web - Siatka.

Otwórz dokument tekstowy, wybierz - LibreOffice Writer - Czcionki podstawowe (zachodnie).

Otwórz dokument tekstowy, wybierz - LibreOffice Writer - Czcionki podstawowe (azjatyckie). Musi być włączona obsługa języków azjatyckich.

Wybierz - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web -Drukuj.

Wybierz - LibreOffice Calc - Drukuj.

Wybierz - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Tabela.

Otwórz dokument tekstowy, wybierz - LibreOffice Writer - Zmiany.

Otwórz dokument HTML, wybierz - LibreOffice Writer/Web.

Otwórz dokument HTML, wybierz - LibreOffice Writer/Web - Tło.

Otwórz dokument arkusza kalkulacyjnego, wybierz - LibreOffice Calc.

Otwórz dokument arkusza kalkulacyjnego, wybierz - LibreOffice Calc - Ogólne.

Otwórz dokument arkusza kalkulacyjnego, wybierz - LibreOffice Calc - Widok.

Otwórz dokument arkusza kalkulacyjnego, wybierz - LibreOffice Calc - Oblicz.

Otwórz dokument arkusza kalkulacyjnego, wybierz - LibreOffice Calc - Zgodność.

Otwórz dokument arkusza kalkulacyjnego, wybierz - LibreOffice Calc - Listy sortowania.

Otwórz dokument arkusza kalkulacyjnego, wybierz - LibreOffice Calc - Formuła.

Otwórz dokument arkusza kalkulacyjnego, wybierz - LibreOffice Calc - Domyślne.

Otwórz dokument arkusza kalkulacyjnego, wybierz - LibreOffice Calc - Listy sortowania - przycisk Kopiuj.

Otwórz dokument arkusza kalkulacyjnego, wybierz - LibreOffice Calc - Zmiany.

Otwórz dokument prezentacji, wybierz - LibreOffice Impress.

Otwórz dokument prezentacji, wybierz - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Ogólne.

Otwórz dokument prezentacji, wybierz - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Widok.

Otwórz dokument prezentacji, wybierz - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Siatka.

Otwórz dokument prezentacji, wybierz - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Drukowanie.

Otwórz dokument rysunku, wybierz - LibreOffice Draw.

Otwórz dokument Math, wybierz - LibreOffice Math.

Otwórz dokument Math, wybierz - LibreOffice Math - Ustawienia.

Wybierz - Wykresy.

Wybierz - Wykresy - Kolory domyślne.

Wybierz - LibreOffice Base.

Wybierz - LibreOffice Base - Połączenia.

Wybierz - LibreOffice Base - Bazy danych.

Prosimy o wsparcie!