Menu Wstaw

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Znacznik formatowania.

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Pole tekstowe.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Wstaw - Pole tekstowe.

W menu Wstaw karty Wstaw wybierz Pole tekstowe.

Z pasków narzędzi:

Ikona pola tekstowego

Pole tekstowe

Z menu kontekstowego:

Z interfejsu z kartami:

Z pasków narzędzi:

Ikona wstawiania wierszy powyżej

Wstaw wiersze powyżej

Z menu kontekstowego:

Z interfejsu z kartami:

Z pasków narzędzi:

Ikona wstawiania kolumny przed

Wstaw kolumny przed

Z menu kontekstowego:

Z interfejsu z kartami:

Z pasków narzędzi:

Ikona wstawiania wierszy poniżej

Wstaw wiersze poniżej

Z menu kontekstowego:

Z interfejsu z kartami:

Z pasków narzędzi:

Ikona wstawiania kolumny po

Wstaw kolumny po

Z pasków narzędzi:

Ikona wstawiania komentarza

Wstaw komentarz

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Multimedia - Skanuj.

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Multimedia - Skanuj - Wybierz źródło.

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Multimedia - Skanuj - Żądaj.

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Znak specjalny.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Wstaw - Symbol.

Z pasków narzędzi:

Ikona znaku specjalnego

Znak specjalny

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Wstaw - Multimedia.

Z pasków narzędzi:

Ikona multimediów

Multimedia / Dźwięk lub wideo

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Obiekt OLE.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Wstaw - Wstaw obiekt OLE.

Z pasków narzędzi:

Ikona wstawiania obiektu OLE

Wstaw obiekt OLE

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Obiekt OLE - Obiekt OLE.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Wstaw - Wstaw obiekt OLE.

Z pasków narzędzi:

Ikona obiektu OLE

Obiekt OLE

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Obiekt OLE - QR i kod kreskowy.

Z interfejsu z kartami:

W menu Wstaw karty Wstaw wybierz QR i kod kreskowy.

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Obiekt OLE - Obiekt formuły.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Wstaw - Obiekt formuły.

Z pasków narzędzi:

Ikona wstawienia obiektu formuły

Wstaw obiekt formuły

Przy pomocy klawiatury:

+ Shift + E

Wybierz Format - Typ wykresu.

Wybierz Wstaw - Wykres .

Wybierz Format - Typ wykresu.

Wybierz Wstaw wykres.

Wybierz Format - Typ wykresu.

Wybierz Wstaw - Wykres.

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Wykres.

Z pasków narzędzi:

Ikona wykresu

Wykres

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Obraz.

Z pasków narzędzi:

Ikona obrazu

Obraz

Na pasku Wstaw kliknij

Ikona ramki przestawnej

Ramka przestawna

Otwórz plik typu nierozpoznawanego przez LibreOffice, który nie jest plikiem tekstowym.

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Fontwork

Z interfejsu z kartami:

W menu Wstaw karty Wstaw wybierz Czcionka.

Z pasków narzędzi:

Ikona Fontwork

Fontwork – Galeria

Ikona kształtów podstawowych

Kształty

Ikona symboli

Symbole

Ikona strzałek blokowych

Strzałki blokowe

Ikona schematów blokowych

Schematy blokowe

Ikona objaśnień

Objaśnienia

Ikona gwiazdek

Gwiazdki

Z paska menu:

Wybierz Wstaw - Wiersz podpisu

Z interfejsu z kartami:

W menu Wstaw karty Wstaw wybierz Wiersz podpisu.

Z pasków narzędzi:

Ikona wstawiania wiersza podpisu

Wstaw wiersz podpisu

Prosimy o wsparcie!