Menu Wstaw

Wybierz Wstaw - Komentarz.

Key +C.

Wybierz Wstaw - Multimedia - Skanuj.

Wybierz Wstaw - Multimedia - Skanuj - Wybierz źródło.

Wybierz Wstaw - Multimedia - Skanuj - Zażądaj.

Wybierz Wstaw - Znak specjalny.

On the Standard or the Insert bar, click

ikona

Znak specjalny

Wybierz Wstaw - Multimedia - Dźwięk lub wideo.

Wybierz Wstaw - Audio lub wideo.

Dźwięk lub wideo

Wybierz Wstaw - Obiekt.

Wybierz Wstaw - Obiekt - Obiekt OLE.

On the Insert bar, click

Ikona

Obiekt OLE

Wybierz Wstaw - Obiekt - Formuła.

On the Insert bar, click

Ikona

Formuła

Wybierz Format - Typ wykresu.

Wybierz Wstaw - Obiekt - Wykres.

Wybierz Format - Typ wykresu.

Wybierz Wstaw - Obiekt - Wykres.

Wybierz Format - Typ wykresu.

Wybierz Wstaw - Obiekt - Wykres.

Wybierz Wstaw - Obiekt - Wykres.

Na pasku wstawianie kliknij

Ikona

Wykres

Wybierz Wstaw - Obraz.

Na pasku standardowym kliknij

Ikona

Obraz

Wybierz Wstaw - Ramka przestawna.

Na pasku wstawianie kliknij

Ikona

Ramka przestawna

Otwórz plik typu nierozpoznawanego przez LibreOffice, który nie jest plikiem tekstowym.

On the Fontwork bar, click

Icon Fontwork

Fontwork - Galeria

Choose Insert - Fontwork

Ikona

Kształty

Icon Symbol Shapes

Symbole

Ikona

Strzałki blokowe

Ikona

Schematy blokowe

Ikona

Objaśnienia

Ikona

Gwiazdki

Choose Insert - Signature Line...

Please support us!