Menu Wstaw

Wybierz Wstaw - Komentarz.

Press +C.

Wybierz Wstaw - Multimedia - Skanuj.

Wybierz Wstaw - Multimedia - Skanuj - Wybierz źródło.

Wybierz Wstaw - Multimedia - Skanuj - Zażądaj.

Wybierz Wstaw - Znak specjalny.

On the Standard or the Insert bar, click

Icon Special character

Znak specjalny

Wybierz Wstaw - Multimedia - Dźwięk lub wideo.

Wybierz Wstaw - Audio lub wideo.

Dźwięk lub wideo

Wybierz Wstaw - Obiekt.

Wybierz Wstaw - Obiekt - Obiekt OLE.

On the Insert bar, click

Icon OLE object

Obiekt OLE

Wybierz Wstaw - Obiekt - Formuła.

On the Insert bar, click

Icon Formula

Formuła

Wybierz Format - Typ wykresu.

Wybierz Wstaw - Obiekt - Wykres.

Wybierz Format - Typ wykresu.

Wybierz Wstaw - Obiekt - Wykres.

Wybierz Format - Typ wykresu.

Wybierz Wstaw - Obiekt - Wykres.

Wybierz Wstaw - Obiekt - Wykres.

Na pasku wstawianie kliknij

Icon Chart

Wykres

Wybierz Wstaw - Obraz.

Na pasku standardowym kliknij

Icon Image

Obraz

Na pasku wstawianie kliknij

Icon Floating frame

Ramka przestawna

Otwórz plik typu nierozpoznawanego przez LibreOffice, który nie jest plikiem tekstowym.

On the Fontwork bar, click

Icon Fontwork

Fontwork - Galeria

Choose Insert - Fontwork

Icon Basic shapes

Kształty

Icon Symbol Shapes

Symbole

Icon Block arrows

Strzałki blokowe

Icon Flowcharts

Schematy blokowe

Icon Callouts

Objaśnienia

Icon Stars

Gwiazdki

Choose Insert - Signature Line

Please support us!