Menu Widok

Z paska menu:

Wybierz Widok - Powiększenie.

Z paska menu:

Wybierz Widok - Powiększenie - Powiększenie obiektu.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Widok - Powiększenie obiektu.

Z pasków narzędzi:

Ikona powiększenia obiektu

Powiększenie obiektu

Z paska menu:

Wybierz Widok - Powiększenie - Zmiana rozmiaru i przesuwanie.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Widok - Zmiana rozmiaru i przesuwanie.

Z pasków narzędzi:

Ikona zmiany rozmiaru i przesuwania

Zmiana rozmiaru i przesuwanie

Z paska menu:

Wybierz Widok - Powiększenie - Następne powiększenie.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Widok - Następne powiększenie.

Z pasków narzędzi:

Ikona następnego powiększenia

Następne powiększenie

Z paska menu:

Wybierz Widok - Powiększenie - Poprzednie powiększenie.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Widok - Poprzednie powiększenie.

Z pasków narzędzi:

Ikona poprzedniego powiększenia

Poprzednie powiększenie

Z paska menu:

Wybierz Widok - Powiększenie - 50%.

Wybierz Widok - Powiększenie - 75%.

Wybierz Widok - Powiększenie - 100%.

Wybierz Widok - Powiększenie - 150%.

Wybierz Widok - Powiększenie - 200%.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Widok - 100%.

Z pasków narzędzi:

Ikona powiększenia 100%

Powiększenie 100%

Z paska menu:

Wybierz Widok - Powiększenie - Cała strona.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Widok - Cała strona.

W menu Widok karty Widok wybierz Cała strona.

Z pasków narzędzi:

Ikona powiększania całej strony

Powiększ całą stronę

Z paska menu:

Wybierz Widok - Powiększenie - Szerokość strony.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Widok - Szerokość strony.

W menu Widok karty Widok wybierz Szerokość strony.

Z pasków narzędzi:

Ikona powiększania szerokości strony

Powiększenie szerokości strony

Z paska menu:

Wybierz Widok - Powiększenie - Widok optymalny.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Widok - Widok optymalny.

W menu Widok karty Widok wybierz Widok optymalny.

Z pasków narzędzi:

Ikona powiększenia widoku optymalnego

Powiększenie widoku optymalnego

Z paska menu:

Wybierz Widok - Powiększenie - Powiększenie.

Z pasków narzędzi:

Ikona powiększenia

Powiększenie

Z paska menu:

Wybierz Widok - Paski narzędzi.

Z interfejsu z kartami:

Z menu karty wybierz Paski narzędzi.

Wybierz Widok - Paski narzędzi - Standardowy.

Wybierz Widok - Paski narzędzi - Narzędzia.

Z paska menu:

Wybierz Widok - Pasek stanu.

Z interfejsu z kartami:

W menu Widok karty Widok wybierz Pasek stanu.

Wybierz Widok - Pasek kolorów.

Kliknij ikonę Hiperłącze na pasku standardowym, a następnie wybierz Internet.

Wybierz Wstaw - Hiperłącze.

Kliknij ikonę Hiperłącze na pasku standardowym, a następnie wybierz Poczta.

Kliknij ikonę Hiperłącze na pasku standardowym, a następnie wybierz Dokument.

Kliknij ikonę Hiperłącze na pasku standardowym, a następnie wybierz Nowy dokument.

Z pasków narzędzi:

Ikona pełnego ekranu

Pełny ekran

Przy pomocy klawiatury:

+ Shift + J

Z pasków narzędzi:

Ikona źródła danych

Źródła danych

Przy pomocy klawiatury:

+ Shift + F4

Z paska menu:

Wybierz Widok - Kod źródłowy HTML.

Z pasków narzędzi:

Ikona źródła HTML

Tekst źródłowy HTML

Wybierz Widok - Siatka i linie pomocnicze.

Wybierz Widok - Prowadnice (Impress lub Draw).

Prosimy o wsparcie!