Menu Widok

Wybierz Widok - Powiększenie - Powiększenie.

Kliknij lewym lub prawym przyciskiem myszy obszar na pasku stanu.

Wybierz Widok - Paski narzędzi.

Wybierz Widok - Paski narzędzi - Standardowy.

Wybierz Widok - Paski narzędzi - Narzędzia.

Wybierz Widok - Pasek stanu.

Wybierz Widok - Pasek kolorów.

Kliknij ikonę Hiperłącze na pasku standardowym, a następnie wybierz Internet.

Wybierz Wstaw - Hiperłącze.

Kliknij ikonę Hiperłącze na pasku standardowym, a następnie wybierz Poczta.

Kliknij ikonę Hiperłącze na pasku standardowym, a następnie wybierz Dokument.

Kliknij ikonę Hiperłącze na pasku standardowym, a następnie wybierz Nowy dokument.

Wybierz Widok - Pełny ekran.

Shift++J

Jeśli otwarty jest dokument tekstowy lub arkusz kalkulacyjny:

Menu Widok - Źródła danych.

Klawisze +Shift+F4

Ikona

Źródła danych

Wybierz Widok - Kod źródłowy HTML.

Otwórz menu kontekstowe w dokumencie HTML.

Ikona

Tekst źródłowy HTML

Wybierz Widok - Siatka i linie pomocnicze.

Wybierz Widok - Prowadnice (Impress lub Draw).

Prosimy o wsparcie!