Menu Plik

Z paska menu:

Wybierz Plik - Podgląd w przeglądarce internetowej.

Z paska menu:

Wybierz Plik - Nowy.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Plik - Nowy.

W prawym górnym menu (☰) wybierz Nowy.

Z pasków narzędzi:

Ikona nowego

Nowy (ikona pokazuje typ nowego dokumentu).

Z centrum startowego:

Kliknij odpowiednią ikonę typu dokumentu.

Przy pomocy klawiatury:

+N

Menu Plik - Nowy - Szablony.

Klawisz Shift++N

Wybierz Plik - Nowy - Etykiety.

Wybierz kartę Plik - Nowy - Etykiety - Etykiety.

Wybierz Plik - Nowy - Etykiety - zakładka Format.

Wybierz Plik - Nowy - Wizytówki - zakładka Format.

Wybierz Plik - Nowy - Etykiety - zakładka Opcje.

Wybierz Plik - Nowy - Wizytówki - zakładka Opcje.

Wybierz Plik - Nowy - Wizytówki.

Wybierz polecenie Plik – Nowy – Wizytówki – karta Średnie.

Wybierz kartę Plik - Nowy - Wizytówki - Wizytówki.

Wybierz polecenie Plik – Nowy – Wizytówki – karta Prywatne.

Wybierz polecenie Plik – Nowy – Wizytówki – karta Biznes.

Z paska menu:

Wybierz Plik - Otwórz.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Plik - Otwórz.

Z centrum startowego:

Otwórz plik.

Z pasków narzędzi:

Ikona otwierania

Otwórz plik

Przy pomocy klawiatury:

+O

Z paska menu:

Wybierz Plik - Otwórz zdalny.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Plik - Otwórz zdalny.

Z pasków narzędzi:

Ikona otwierania zdalnie

Otwórz zdalny

Z centrum startowego:

Pliki zdalne.

Z paska menu:

Wybierz Plik - Ostatnie dokumenty.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Plik - Ostatnie dokumenty.

Z pasków narzędzi:

Ikona ostatnich dokumentów

Ostatnie dokumenty

Z centrum startowego:

Ostatnie dokumenty.

Menu Plik - Otwórz, wybrano typ pliku Tekst zakodowany.

Menu Plik - Zapisz jako, wybrano typ pliku Tekst zakodowany.

Wybierz Plik - Kreatory.

Wybierz Plik - Kreatory - List.

Wybierz Plik - Kreatory - List - Projekt strony

Wybierz Plik - Kreatory - List - Układ nagłówka listu

Wybierz Plik - Kreatory - List - Elementy drukowane

Wybierz Plik - Kreatory - List - Odbiorca i nadawca

Wybierz Plik - Kreatory - List - Stopka.

Wybierz polecenie Plik - Kreatory - List - Nazwa i lokalizacja pliku

Wybierz Plik - Kreatory - Faks.

Wybierz Plik - Kreatory - Faks - Projekt strony.

Wybierz Plik - Kreatory - Faks - Zawarte elementy.

Wybierz Plik - Kreatory - Faks - Nadawca i odbiorca.

Wybierz Plik - Kreatory - Faks - Stopka.

Wybierz Plik - Kreatory - Faks - Nazwa i lokalizacja.

Wybierz Plik - Kreatory - Agenda.

Wybierz Plik - Kreatory - Agenda - Projekt strony.

Wybierz Plik - Kreatory - Agenda- Informacje ogólne.

Wybierz Plik - Kreatory - Agenda - Dołączone nagłówki.

Wybierz Plik - Kreatory - Agenda - Nazwy.

Wybierz Plik - Kreatory - Agenda - Punkty porządku.

Wybierz Plik - Kreatory - Agenda – Nazwa i lokalizacja.

Kliknij pozycję Użyj kreatora, aby utworzyć formularz w oknie plików bazy danych.

Kliknij pozycję Użyj kreatora, aby utworzyć raport w oknie plików bazy danych.

W trybie projektowania formularza kliknij ikonę Pole grupy na pasku narzędzi
i utwórz ramkę za pomocą myszy.

W trybie projektowania formularza kliknij ikonę Pole grupy na pasku narzędzi
i utwórz ramkę za pomocą myszy – Kreatory strona 1.

W trybie projektowania formularza kliknij ikonę Pole grupy na pasku narzędzi
i utwórz ramkę za pomocą myszy – Kreatory strona 2.

W trybie projektowania formularza kliknij ikonę Pole grupy na pasku narzędzi
i utwórz ramkę za pomocą myszy – Kreatory strona 3.

W trybie projektowania formularza kliknij ikonę Pole grupy na pasku narzędzi
i utwórz ramkę za pomocą myszy – Kreatory strona 4.

W trybie projektowania formularza kliknij ikonę Pole grupy na pasku narzędzi
i utwórz ramkę za pomocą myszy – Ostatnia strona kreatorów.

Wybierz Plik - Kreatory - Konwerter dokumentów.

Wybierz Plik - Kreatory - Konwerter dokumentów.

Wybierz Plik - Kreatory - Konwerter dokumentów.

Wybierz Plik - Kreatory - Konwerter euro.

Menu Plik - Kreatory - Źródło danych adresowych.

Kreatory źródła danych adresowych - Ustawienia dodatkowe

Kreator źródła danych adresowych - Wybór tabeli

Kreatory źródła danych adresowych - Tytuł źródła danych

Kreatory źródeł danych adresowych - Przypisanie pól

Z paska menu:

Wybierz Plik - Zamknij.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Plik - Zamknij.

W prawym górnym menu (☰) wybierz Zamknij.

Z pasków narzędzi:

Ikona zamykania

Zamknij

Z paska menu:

Wybierz Plik - Szablony.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Plik - Szablony.

Z pasków narzędzi:

Ikona menedżera szablonów ikon

Szablony

Przy pomocy klawiatury:

+ Shift + N

Z centrum startowego:

Kliknij przycisk Szablony.

Z paska menu:

Wybierz Plik - Zapisz.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Plik - Zapisz.

Z pasków narzędzi:

Ikona zapisywania

Zapisz

Przy pomocy klawiatury:

+S

Z paska menu:

Wybierz Plik - Zapisz jako.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Plik - Zapisz jako.

Z pasków narzędzi:

Ikona zapisywania jako

Zapisz jako

Przy pomocy klawiatury:

+Shift+S.

Z paska menu:

Wybierz Plik - Zapisz kopię.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Plik, długo kliknij Zapisz a następnie wybierz Zapisz kopię.

Z pasków narzędzi:

Ikona zapisywania kopii

Zapisz kopie

Z paska menu:

Wybierz Plik - Zapisz zdalny.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Plik - Zapisz zdalny

Z pasków narzędzi:

Kliknij długo ikonę Zapisz i wybierz Zapisz plik zdalny.

Ikona zapisywania zdalnego

Zapisz zdalny

W menu LibreOffice Draw lub LibreOffice Impress Plik - Eksportuj, wybierz typ pliku Dokument HTML, a to okno dialogowe otwiera automatycznie.

W menu LibreOffice Draw lub LibreOffice Impress Plik - Eksportuj, wybierz typ pliku HTML, strona 1. kreatora.

W menu LibreOffice Draw lub LibreOffice Impress Plik - Eksportuj, wybierz typ pliku HTML, strona 2. kreatora.

W menu LibreOffice Draw lub LibreOffice Impress Plik - Eksportuj, wybierz typ pliku HTML, strona 3. kreatora.

W menu LibreOffice Draw lub LibreOffice Impress Plik - Eksportuj, wybierz typ pliku HTML, strona 4. kreatora.

W menu LibreOffice Draw lub LibreOffice Impress Plik - Eksportuj, wybierz typ pliku HTML, strona 5. kreatora.

W menu LibreOffice Draw lub LibreOffice Impress Plik - Eksportuj, wybierz typ pliku HTML, strona 6. kreatora.

Wybierz Plik - Eksportuj, wybierz typ pliku graficznego. Okno dialogowe otwiera się po kliknięciu Zapisz.

Z paska menu:

Wybierz Plik - Zapisz wszystko.

Z pasków narzędzi:

Ikona zapisywania wszystkiego

Zapisz wszystko

Z paska menu:

Wybierz Plik - Załaduj ponownie.

Z pasków narzędzi:

Ikona ponownego ładowania

Załaduj ponownie

Z paska menu:

Wybierz Plik - Właściwości.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Plik - Właściwości.

Z pasków narzędzi:

Ikona właściwości dokumentu

Właściwości dokumentu

Wybierz kartę Plik - Właściwości - Ogólne.

Z paska menu:

Wybierz Plik - Podpisy cyfrowe - Podpisz istniejący PDF.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Plik - Podpisz istniejący PDF.

W menu Plik karty Plik wybierz Podpisz istniejący PDF.

Z pasków narzędzi:

Ikona podpisywania istniejącego PDF

Podpisz istniejący PDF

Wybierz - LibreOffice - Bezpieczeństwo, a w obszarze Ścieżka certyfikatu kliknij Certyfikat.

Z paska menu:

Wybierz Plik - Podpisy cyfrowe - Podpisy cyfrowe.

Wybierz kartę Plik - Właściwości - Ogólne, kliknij przycisk Podpisy cyfrowe.

Wybierz Narzędzia - Makra - Podpis cyfrowy.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Plik - Podpisy cyfrowe.

Z pasków narzędzi:

Ikona podpisów cyfrowych

Podpis cyfrowy

Z paska stanu:

Kliknij pole Podpis na pasku stanu.

Wybierz kartę Plik - Właściwości - Ogólne, naciśnij przycisk Podpisy cyfrowe, a następnie kliknij przycisk Podpisz dokument.

Wybierz kartę Plik - Właściwości - Opis.

Wybierz kartę Plik - Właściwości - Właściwości niestandardowe.

Wybierz kartę Plik - Właściwości - Statystyka.

Wybierz kartę Plik - Właściwości - Bezpieczeństwo.

Wybierz kartę Plik - Właściwości - Właściwości CMIS.

Wybierz kartę Plik - Właściwości - Czcionka.

Z paska menu:

Menu Plik - Podgląd wydruku.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Plik - Podgląd wydruku

Przy pomocy klawiatury:

+ Shift + O

Z pasków narzędzi:

Ikona podglądu wydruku

Podgląd wydruku

Z paska menu:

Wybierz Plik - Ustawienia drukarki.

Z pasków narzędzi:

Ikona ustawień drukarki

Ustawienia drukarki

Z paska menu:

Menu Plik - Wyślij.

Wybierz Plik - Wyślij - Dokument e-mail.

Ikona dokumentu e-mail

Dokument e-mail

Z paska menu:

Wybierz Plik - Eksportuj.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Plik - Eksportuj.

Z pasków narzędzi:

Ikona eksportu

Eksportuj

Z paska menu:

Wybierz Plik - Eksportuj jako.

Z pasków narzędzi:

Ikona eksportu jako

Eksportuj jako

Z paska menu:

Wybierz Plik - Eksportuj jako - Eksportuj jako EPUB.

Z pasków narzędzi:

Ikona eksportu jako EPUB

Eksportuj jako EPUB

Wybierz kartę Plik - Eksportuj jako - Eksportuj jako PDF - Podpisy cyfrowe.

Wybierz kartę Plik - Eksportuj jako - Eksportuj jako PDF - Bezpieczeństwo.

Wybierz kartę Plik - Eksportuj jako - Eksportuj jako PDF - Ogólne.

Wybierz kartę Plik - Eksportuj jako - Eksportuj jako PDF - Widok początkowy.

Wybierz kartę Plik - Eksportuj jako - Eksportuj jako PDF - Łącza.

Wybierz kartę Plik - Eksportuj jako - Eksportuj jako PDF - Interfejs użytkownika.

Z paska menu:

Wybierz Plik - Eksportuj jako - Eksportuj jako PDF.

Z pasków narzędzi:

Ikona eksportu jako PDF

Eksportuj jako PDF

Ikona eksportowania bezpośrednio jako PDF

Eksportuj bezpośrednio jako PDF

Wybierz Plik - Wyślij - E-mail jako PDF.

Wybierz Plik - Wyślij - Utwórz dokument główny.

Z paska menu:

Wybierz Plik - Drukuj.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Plik - Drukuj.

Przy pomocy klawiatury:

+P

Z pasków narzędzi:

Ikona druku

Drukuj

Z paska menu:

Wybierz Plik - Zamknij LibreOffice.

Z pasków narzędzi:

Ikona wychodzenia

Wyjdź

Przy pomocy klawiatury:

+Q

Wybierz Plik - Nowy - Dokument główny.

Wybierz Plik - Otwórz - Typ pliku, wybierz Tekst CSV.

Wybierz Dane - Tekst jako kolumny (Calc).

Skopiuj dane do schowka, a następnie wybierz Edycja - Wklej specjalnie - Wklej specjalnie (Calc).

Wybierz Plik - Eksportuj, jeśli jako typ pliku wybrano EPS, to okno dialogowe otworzy się automatycznie.

Wybierz Plik - Eksportuj, jeśli jako typ pliku wybrano PBM, PPM lub PGM, okno dialogowe otworzy się automatycznie.

Z paska menu:

Wybierz Plik - Wersje.

Z pasków narzędzi:

Ikona wersji

Wersje

Prosimy o wsparcie!