Menu Plik

Wybierz Plik – Podgląd w przeglądarce internetowej.

Choose File - New.

Ikona Nowy na pasku standardowym (wskazuje typ nowego dokumentu).

Icon New

Nowy

Key +N

Menu File - New - Templates.

Key Shift++N

Wybierz Plik - Nowy - Etykiety.

Choose File - New - Labels - Labels tab.

Wybierz Plik - Nowy - Etykiety - zakładka Format.

Wybierz Plik - Nowy - Wizytówki - zakładka Format.

Wybierz Plik - Nowy - Etykiety - zakładka Opcje.

Wybierz Plik - Nowy - Wizytówki - zakładka Opcje.

Wybierz Plik - Nowy - Wizytówki.

Wybierz polecenie Plik – Nowy – Wizytówki – karta Średnie.

Choose File - New - Business Cards - Business Cards tab.

Wybierz polecenie Plik – Nowy – Wizytówki – karta Prywatne.

Wybierz polecenie Plik – Nowy – Wizytówki – karta Biznes.

Choose File - Open.

+O

Na pasku standardowym kliknij

Icon Open

Otwórz plik

Menu File - Open, File type Text Encoded selected.

Menu File - Save As, File type Text Encoded selected.

Wybierz Plik - Kreatory.

Wybierz Plik - Kreatory - List.

Wybierz Plik - Kreatory - List - Projekt strony

Wybierz Plik - Kreatory - List - Układ nagłówka listu

Wybierz Plik - Kreatory - List - Elementy drukowane

Wybierz Plik - Kreatory - List - Odbiorca i nadawca

Wybierz Plik - Kreatory - List - Stopka.

Wybierz polecenie Plik - Kreatory - List - Nazwa i lokalizacja pliku

Wybierz Plik - Kreatory - Faks.

Wybierz Plik - Kreatory - Faks - Projekt strony.

Wybierz Plik - Kreatory - Faks - Zawarte elementy.

Wybierz Plik - Kreatory - Faks - Nadawca i odbiorca.

Wybierz Plik - Kreatory - Faks - Stopka.

Wybierz Plik - Kreatory - Faks - Nazwa i lokalizacja.

Wybierz Plik - Kreatory - Agenda.

Wybierz Plik - Kreatory - Agenda - Projekt strony.

Choose File - Wizards - Agenda - General information.

Choose File - Wizards - Agenda - Headings to include.

Wybierz Plik - Kreatory - Agenda - Nazwy.

Choose File - Wizards - Agenda - Agenda items.

Choose File - Wizards - Agenda - Name and Location.

Kliknij pozycję Użyj kreatora, aby utworzyć formularz w oknie plików bazy danych.

Kliknij pozycję Użyj kreatora, aby utworzyć raport w oknie plików bazy danych.

W trybie projektowania formularza kliknij ikonę Pole grupy na pasku narzędzi
i utwórz ramkę za pomocą myszy.

W trybie projektowania formularza kliknij ikonę Pole grupy na pasku narzędzi
i utwórz ramkę za pomocą myszy – Kreatory strona 1.

W trybie projektowania formularza kliknij ikonę Pole grupy na pasku narzędzi
i utwórz ramkę za pomocą myszy – Kreatory strona 2.

W trybie projektowania formularza kliknij ikonę Pole grupy na pasku narzędzi
i utwórz ramkę za pomocą myszy – Kreatory strona 3.

W trybie projektowania formularza kliknij ikonę Pole grupy na pasku narzędzi
i utwórz ramkę za pomocą myszy – Kreatory strona 4.

W trybie projektowania formularza kliknij ikonę Pole grupy na pasku narzędzi
i utwórz ramkę za pomocą myszy – Ostatnia strona kreatorów.

Wybierz Plik - Kreatory - Konwerter dokumentów.

Wybierz Plik - Kreatory - Konwerter dokumentów.

Wybierz Plik - Kreatory - Konwerter dokumentów.

Wybierz Plik - Kreatory - Konwerter euro.

Menu Plik - Kreatory - Źródło danych adresowych.

Address Data Source Wizards - Additional settings

Address Data Source Wizards - Table selection

Address Data Source Wizards - Data source title

Address Data Source Wizards - Field assignment

WybierzPlik - Zamknij.

Choose File - Save.

+S

Open Standard or Table Data bar, click

Icon Save

Zapisz dokument

Icon Save as

Zapisz jako

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML Document file type. The dialog opens automatically.

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 1 of the wizard.

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 2 of the wizard.

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 3 of the wizard.

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 4 of the wizard.

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 5 of the wizard.

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 6 of the wizard.

Choose File - Export, select a graphics file type. The dialog opens after you click Save.

Choose File - Save All.

Choose File - Save As.

Choose File - Reload.

Choose File - Properties.

Choose File - Properties - General tab.

Choose File - Digital Signatures - Sign Existing PDF.

Choose - LibreOffice - Security and, in the Certificate Path area, click Certificate.

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Choose Tools - Macros - Digital Signature.

Choose File - Properties - General tab, click Digital Signatures button.

Double-click or right-click the Signature field on the Status bar.

Choose File - Properties - General tab, press Digital Signatures button, then click Sign Document button.

Choose File - Properties - Description tab.

Choose File - Properties - Custom Properties tab.

Choose File - Properties - Statistics tab.

Choose File - Properties - Security tab.

Choose File - Properties - CMIS Properties tab.

Choose File - Properties - Font tab.

Menu File - Print Preview.

Icon Print preview

Podgląd wydruku

Choose File - Printer Settings.

Menu File - Send.

Choose File - Send - Email Document.

Icon Email Document

Email Document

Choose File - Export.

Choose File - Export As - Export as EPUB.

 Icon Export as EPUB

Eksportuj bezpośrednio jako EPUB

Choose File - Export As - Export as PDF - Digital Signatures tab.

Choose File - Export As - Export as PDF - Security tab.

Choose File - Export As - Export as PDF - General tab.

Choose File - Export As - Export as PDF - Initial View tab.

Choose File - Export As - Export as PDF - Links tab.

Choose File - Export As - Export as PDF - User Interface tab.

Choose File - Export As - Export as PDF.

Icon Export Directly as PDF

Eksportuj bezpośrednio jako PDF

Choose File - Send - Email as PDF.

Choose File - Send - Create Master Document.

Choose File - Print.

+P

Na pasku standardowym kliknij

Print Icon

Print

Choose File - Exit LibreOffice.

+Q

Choose File - New - Master Document.

Choose File - Open - File type, select Text CSV.

Choose Data - Text to Columns (Calc).

Choose File - Export, if EPS is selected as file type, this dialog opens automatically.

Choose File - Export, if PBM, PPM or PGM is selected as file type, the dialog opens automatically.

Wybierz Plik - Wersje

Please support us!