Opcje filtra ASCII

Można określić, jakie opcje mają być eksportowane lub importowane wraz z dokumentem tekstowym - np. podstawowa czcionka, język, zestaw znaków lub podziały. To okno dialogowe jest wyświetlane po wczytaniu pliku ASCII z filtrem "Tekst zakodowany", podczas zapisywania dokumentu po raz pierwszy lub przy jego zapisywaniu pod zmienioną nazwą.

Aby wykonać tę operację...

Menu File - Open, File type Text Encoded selected.

Menu File - Save As, File type Text Encoded selected.


Właściwości

Opcje dotyczące importu i eksportu pliku. W przypadku eksportu można tylko zdefiniować ustawienia dotyczących zestawu znaków i podziału akapitów.

Zestaw znaków

Określa zestaw znaków eksportowanych lub importowanych plików.

Czcionki domyślne

Ustawienie czcionki domyślnej powoduje, że tekst będzie wyświetlany z użyciem określonej czcionki. Czcionka domyślna może być wybrana tylko w przypadku importu plików. Dostępne rodzaje czcionek są wyświetlone na ekranie.

Język

Określa język tekstu, jeśli nie został on zdefiniowany wcześniej. To ustawienie jest dostępne tylko podczas importu.

Podział akapitu

Określa rodzaj podziału akapitów we wierszu tekstu.

CR i LF

Powoduje powrót karetki i wysunięcie wiersza. Jest to ustawienie domyślne.

CR

Kończy akapit przez wstawienie powrotu karetki.

LF

Kończy akapit przez wstawienie znaku wysunięcia wiersza.

Please support us!