Eksport/import formatu Dif, import formatu Lotus, import formatu dBASE

Określa ustawienia importu i eksportu. Te okna dialogowe są automatycznie wyświetlane po wybraniu odpowiadającego typu pliku.

Zestaw znaków

Wybierz zestaw znaków w ustawieniach importu i eksportu.

Więcej informacji na temat filtrów można znaleźć w temacie: Informacje dotyczące filtrów importu i eksportu.

Prosimy o wsparcie!