Graficzne opcje eksportu

Zdefiniuj graficzne opcje eksportu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Eksportuj, wybierz typ pliku graficznego. Okno dialogowe otwiera się po kliknięciu Zapisz.


Podczas eksportu elementów graficznych do pliku, można wybrać typ pliku. Dla większości obsługiwanych typów plików pojawi się okno dialogowe, gdzie można ustawić opcje eksportu.

Następujące typy plików nie wyświetlają okna dialogowego opcji: RAS, SVG, TIFF, XPM.

Dla innych typów pliku pokazuje się okno dialogowe opcji, gdzie możemy ustawić szerokość i wysokość eksportowanego obrazu.

W zależności od typu pliku można określić kilka opcji. Przyciśnij Shift+F1 i najedź na kontrolkę by uzyskać dokładniejszy opis pomocy.

Szerokość

Określa szerokość.

Wysokość

Określa wysokość.

Rozdzielczość

Wprowadź rozdzielczość obrazu. Wybierz odpowiednią jednostkę miary z listy wyboru.

Więcej opcji

Dla plików JPG można ustalić głębie kolorów i jakość.

Dla plików BMP można ustawić kompresje i kodowanie RLE.

Dla pl;ików PBM, PGM, i PPM możesz ustawić kodowanie.

Dla plików PNG można ustawić kompresję i tryb przeplotu.

Dla plików GIF można ustawić zakres przezroczystości i tryb z przeplotem.

Dla plików EPS można ustawić podgląd, format koloru, kompresję i wersję.

Więcej informacji na temat filtrów znaleźć można w temacie Informacje o filtrach importu i eksportu.

Prosimy o wsparcie!