Zobacz również...

Na stronie pomocy zawierającej ogólne informacje o LibreOffice znajdują się wskazówki dotyczące wszystkich modułów, takie jak opis wykorzystania okien i menu, informacje o dostosowaniu LibreOffice, źródłach danych, Galerii i technice przeciągania i upuszczania.

Aby uzyskać pomoc w sprawie związanej z innym modułem, przełącz tematy pomocy, korzystając z pola kombi na obszarze nawigacji.

Dostępność tej opcji zależy od posiadanego programu X Window Manager.

Umożliwia włączanie i wyłączanie automatycznego wyświetlania nazw ikon i innych treści pomocy w pozycji kursora.

Umożliwia włączanie i wyłączanie automatycznego wyświetlania krótkich opisów menu i ikon.

Ikona notatki

Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu. Klawisze przypisane do systemu nie są dostępne w pakiecie LibreOffice. Spróbuj przypisać inne klawisze w pakiecie LibreOffice, korzystając z menu Narzędzia - Dostosuj - Klawiatura lub w systemie.


Prosimy o wsparcie!