Formaty plików XML

LibreOffice domyślnie otwiera i zapisuje pliki w formacie OpenDocument.

Ikona notatki

Format plików OpenDocument (ODF) jest ustandaryzowanym formatem plików wykorzystywanym przez wiele aplikacji. Więcej informacji można znaleźć na stronie Wikipedii: wikipedia.org/wiki/OpenDocument


Nazwy formatów OpenDocument

LibreOffice stosuje następujące formaty plików:

Format dokumentu

Rozszerzenie pliku

OpenDocument dokument tekstowy

*.odt

OpenDocument szablon dokumentu tekstowego

*.ott

OpenDocument dokument główny

*.odm

Szablon dokumentu głównego ODF

*.otm

Dokument HTML

*.html

Szablon dokumentu HTML

*.oth

OpenDocument arkusz kalkulacyjny

*.ods

OpenDocument szablon arkusza kalkulacyjnego

*.ots

OpenDocument rysunek

*.odg

OpenDocument szablon rysunku

*.otg

OpenDocument prezentacja

*.odp

OpenDocument szablon prezentacji

*.otp

OpenDocument formuła

*.odf

OpenDocument baza danych

*.odb

Rozszerzenie LibreOffice

*.oxt


Ikona notatki

Format HTML nie jest formatem OpenDocument.


Wykres ODF jest nazwą formatu pliku dla autonomicznych wykresów. Ten format z rozszerzeniem *.odc nie jest obecnie używany.

Ewolucja formatu OpenDocument

Format OpenDocument rozwija się z czasem.

Wersja ODF

Data zatwierdzenia standardu przez OASIS

Pierwsza obsługująca wersja programu

ODF 1.0

2005-05-01

OpenOffice.org 1.1.5 lub StarOffice 7

ODF 1.1

2007-02-02

OpenOffice.org 2.2 lub StarOffice 8 Update 4

ODF 1.2

2011-09-30

OpenOffice.org 3, StarOffice 9, Oracle Open Office

ODF 1.2 Extended (tryb zgodności)

LibreOffice 3.5

ODF 1.2 Extended

OpenOffice.org 3.2 lub StarOffice 9.2

ODF 1.3

Do ustalenia

LibreOffice 7.0

ODF 1.3 Extended

LibreOffice 7.0


W aktualnych wersjach można wybrać zapisywanie dokumentów przy użyciu formatu ODF 1.2 lub ODF 1.0/1.1 (w celu zachowania zgodności wstecznej). Wybierz - Ładowanie i zapisywanie - Ogólne i wybierz wersję formatu ODF.

Ikona wskazówki

Jeśli chcesz zdefiniować inny format pliku jako domyślny, wybierz - Ładowanie i zapisywanie - Ogólne, aby znaleźć alternatywne formaty plików dla każdego typu dokumentu LibreOffice.


Struktura pliku XML

Dokumenty w formacie OpenDocument są przechowywane jako skompresowane archiwa zawierające pliki XML. Aby zobaczyć pliki XML, należy otworzyć plik w formacie OpenDocument za pomocą programu do dekompresji archiwów. Pliki w formacie OpenDocument zawierają następujące pliki i katalogi:

  1. Tekstowa zawartość dokumentu znajduje się w pliku content.xml.

    Domyślnie plik content.xml jest przechowywany bez elementów formatowania, takich jak wcięcia lub podziały wierszy, aby zminimalizować czas zapisywania i otwierania dokumentu. Używanie wcięć i podziałów wierszy można aktywować w Konfiguracji eksperta, ustawiając właściwość /org.openoffice.Office.Common/Save/Document PrettyPrinting na true.

  2. Plik meta.xml zawiera metainformacje dokumentu, które można wprowadzić, wybierając Plik - Właściwości.

    Jeśli dokument zostanie zapisany z użyciem hasła, plik meta.xml nie zostanie zaszyfrowany.

  3. Plik settings.xml zawiera pozostałe informacje o ustawieniach dokumentu.

  4. W pliku styles.xml znajdziesz style zastosowane do dokumentu, które można zobaczyć w oknie Style.

  5. Plik meta-inf/manifest.xml zawiera opis struktury pliku XML.

Archiwum może zawierać dodatkowe spakowane pliki i foldery.

Definicja formatów XML

Schemat formatów OpenDocument można znaleźć na stronie internetowej www.oasis-open.org

Prosimy o wsparcie!