Aby wykonać tę operację...

Otwórz plik z przykładem:

Ikona

Kolor czcionki

Ikona

Interlinia: 1

Ikona

Interlinia: 1,5

Ikona

Interlinia: 2

Ikona

Indeks górny

Ikona

Indeks dolny

Ikona

Styl linii

Ikona

Kolor linii

Ikona

Grubość linii

Ikona

Styl/wypełnienie obszaru

Ikona

Wyrównaj do góry

Ikona

Wyrównaj do dołu

Ikona

Wyrównaj do środka w pionie

Ikona

Zastosuj

Ikona

Anuluj

Ikona

Jeden poziom wyżej

Ikona

Utwórz nowy katalog

Ikona

Jeden poziom wyżej

Ikona

Utwórz nowy folder

Ikona

Przejdź do poprzedniego komentarza

Ikona

Przejdź do następnego komentarza

Ikona

Otwórz plik

Ikona

Zapisz jako

Ikona

Eksportuj bezpośrednio jako PDF

Prosimy o wsparcie!