Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Z menu kontekstowego:

Z paska nawigacji arkusza:

Z interfejsu z kartami:

Z pasków narzędzi:

Przy pomocy klawiatury:

Z centrum startowego:

Z paska stanu:

Z panelu bocznego:

Otwórz plik z przykładem:

Ikona koloru czcionki

Kolor czcionki

Ikona interlinii: 1

Interlinia: 1

Ikona interlinii: 1.5

Interlinia: 1,5

Ikona interlinii: 2

Interlinia: 2

Ikona indeksu górnego

Indeks górny

Ikona indeksu dolnego

Indeks dolny

Ikona stylu linii

Styl linii

Ikona koloru linii

Kolor linii

Ikona grubości linii

Grubość linii

Ikona stylu/wypełnienia obszaru

Styl/wypełnienie obszaru

Ikona wyrównania do góry

Wyrównaj do góry

Ikona wyrównania do dołu

Wyrównaj do dołu

Ikona wyrównania do środka w pionie

Wyrównaj do środka w pionie

Ikona stosowania

Zastosuj

Ikona anulowania

Anuluj

Ikona jednego poziomu wyżej

Jeden poziom wyżej

Ikona tworzenia nowego katalogu

Utwórz nowy katalog

Ikona jednego poziomu wyżej

Jeden poziom wyżej

Ikona tworzenia nowego folderu

Utwórz nowy folder

Ikona przechodzenia do poprzedniego komentarza

Przejdź do poprzedniego komentarza

Ikona przechodzenia do następnego komentarza

Przejdź do następnego komentarza

Ikona otwierania pliku

Otwórz plik

Ikona odbijania w pionie

Odbij w pionie

Odbij w poziomie

Odbij w poziomie

Z paska menu:

Wybierz Widok - Siatka i linie pomocnicze - Wyświetl siatkę.

Z pasków narzędzi:

Ikona wyświetlania siatki

Wyświetl siatkę

Z paska menu:

Wybierz Widok - Siatka i linie pomocnicze - Przyciągaj do siatki.

Z pasków narzędzi:

Ikona przyciągania do siatki

Przyciągaj do siatki

Ikona zapisywania jako

Zapisz jako

Ikona eksportu bezpośrednio jako PDF

Eksportuj bezpośrednio jako PDF

Prosimy o wsparcie!