Konwersja jednostek miary

W polach wprowadzania danych niektórych okien dialogowych można wprowadzać jednostki miary. W przypadku wprowadzenia tylko wartości numerycznej, zostanie użyta domyślna jednostka miary.

Domyślną jednostkę miary dla dokumentów tekstowych programu Writer można zdefiniować, wybierając pozycje – LibreOffice Writer – Ogólne. W przypadku programów Calc, Draw oraz Impress należy otworzyć dokument danego typu, a następnie otworzyć odpowiednią stronę opcji Ogólne, podobnie jak w przypadku programu Writer.

W polach wprowadzania danych jednostek długości można używać skrótów jednostek zgodnie z poniższą listą:

Skrót jednostki

Znaczenie

mm

Milimetr

cm

Centymetr

cal lub ″

Cal

pi

Cycero

pt

Punkt


Poniższe formuły konwertują jednostki:

Na przykład: w dokumencie tekstowym otwórz Format - Akapit - Wcięcia i odstępy. Aby dokonać wcięcia bieżącego akapitu na głębokość jednego cala, w polu "Przed tekstem" wprowadź 1 cal lub 1". To indent the paragraph by 1 cm, enter 1 cm into the input box.

Ikona wskazówki

Aby wprowadzić maksymalną lub minimalną dozwoloną wartość, kliknij bieżącą wartość, a następnie naciśnij klawisz Page Up lub Page Down.


Prosimy o wsparcie!