Kształt

To menu umożliwia zarządzanie obiektami kształtami.

Prosimy o wsparcie!