Strona

To menu udostępnia polecenia zarządzania stroną rysunku i nawigacji.

Nowa strona

Wstawia pustą stronę po wybranej stronie.

Duplikuj stronę

Wstawia kopię bieżącej strony po bieżącej stronie.

Wstaw /Obiekty z pliku

Pozwala wstawić cały plik lub wybrane elementy pliku.

Zmień nazwę strony

Ustawia nową nazwę strony.

Usuń stronę

Usuń bieżącą stronę.

Zapisz obraz tła

Zapisuje obraz tła bieżącej.

Ustaw obraz tła

Ustawia obraz tła.

Właściwości

Ustawia orientację strony, marginesy strony, tło i inne opcje układu.

Strona wzorcowa

Wyświetla okno dialogowe Dostępne slajdy wzorcowe, w którym można wybrać schemat układu dla bieżącej strony. Wszelkie obiekty w projekcie strony są wstawiane za obiektami na bieżącej stronie.

Nowy wzorzec

Usuń wzorzec

Tło wzorca

Obiekty wzorca

Elementy wzorca

Przenieś

Poruszanie się po stronach

Otwiera podmenu poruszania się po stronach.

Prosimy o wsparcie!