Wstaw

To menu umożliwia wstawianie elementów, takich jak grafika i prowadnice, do dokumentów Draw.

Obraz

Otwiera okno dialogowe wyboru pliku, aby wstawić obraz do bieżącego dokumentu.

Wykres

Władza wykres na podstawie danych z zakresu komórki lub tabeli lub z domyślnymi danymi.

Tabela

Wstawia nową tabelę do bieżącego slajdu lub strony.

Media

To podmenu prezentuje źródła, z których można wstawić obraz, plik audio lub wideo.

Obiekt OLE

Wstawia do dokumentu osadzony lub połączony obiekt, w tym formuły, kody QR i obiekty OLE.

Wstaw punkt przyciągania/prowadnicę

Wstaw punkt przyciągania lub prowadnicę dzięki czemu możliwe będzie szybkie wyrównywanie obiektów na slajdzie.

Warstwa

Wstawia nową warstwę lub modyfikuje warstwę w dokumencie. Warstwy są dostępne tylko w Draw, nie w Impress.

Pole tekstowe

Wstaw pole tekstowe

Komentarz

Wstawia komentarz wokół zaznaczonego tekstu, slajdu prezentacji, strony rysunku lub w bieżącej pozycji kursora arkusza kalkulacyjnego.

Ramka przestawna

Wstawia ramkę przestawną do dokumentu. Ramki przestawne są używane w dokumentach HTML-owych do wyświetlania zawartości innego pliku.

FontWork

Możesz używać funkcji Fontwork do tworzenia graficznych obiektów tekstowych.

Hiperłącze

Otwiera okno dialogowe umożliwiające edycję hiperłączy.

Znak specjalny

Pozwala użytkownikowi wstawiać znaki z zakresu symboli znajdujących się w zainstalowanych czcionkach.

Znacznik formatowania

Otwiera podmenu służące do wstawiania specjalnych znaczników formatowania takich jak spacja nierozdzielająca, łącznik miękki i podział opcjonalny.

Numer strony

Wstaw pole tekstowe z bieżącym numerem strony.

Pola

Wyświetla często używane pola, które możesz wstawić do slajdu.

Formant formularza

To podmenu zawiera formanty takie jakie pole tekstowe, pole wyboru, przycisk opcji i pole listy, które mogą być wstawione do dokumentu.

Prosimy o wsparcie!