Insert

This menu allows you to insert elements, such as graphics and guides, into Draw documents.

Image

Insert an image

Wykres

Wstawia wykres bazujący na danych z komórki lub zakresu tabeli lub z domyślnymi danymi.

Table

Wstawia nową tabelę do bieżącego slajdu lub strony.

Media

To podmenu prezentuje źródła, z których można wstawić obraz, plik audio lub wideo.

Obiekt

Wstawia osadzony obiekt w dokument, w tym formuły, modele 3D, wykresy i obiekty OLE.

Insert Snap Point/Line

Wstaw punkt przyciągania lub prowadnicę dzięki czemu możliwe będzie szybkie wyrównywanie obiektów na slajdzie.

Layer

Inserts a new layer in the document. Layers are only available in Draw, not in Impress.

Text Box

Insert a text box

Comment

Inserts a comment around the selected text, presentation slide, drawing page or at the current spreadsheet cursor position.

Floating Frame

Wstawia ramkę przestawną do dokumentu. Ramki przestawne są używane w dokumentach HTML-owych do wyświetlania zawartości innego pliku.

FontWork

You can use Fontwork to create graphical text art objects.

Hyperlink

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

Special Character

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Znacznik formatowania

Otwiera podmenu służące do wstawiania specjalnych znaczników formatowania takich jak spacja nierozdzielająca, łącznik miękki i podział opcjonalny.

Page Number

Insert a text box with the current page number.

Pola

Wyświetla często używane pola, które możesz wstawić do slajdu.

Formant formularza

To podmenu zawiera formanty takie jakie pole tekstowe, pole wyboru, przycisk opcji i pole listy, które mogą być wstawione do dokumentu.

Please support us!