Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Spacing

Opens a submenu where you can choose text spacing commands.

Wyczyść formatowanie bezpośrednie

Removes direct formatting from the selection.

Character

Zmienia czcionkę i formatowanie czcionki zaznaczonych znaków.

Paragraph

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Bullets and Numbering

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Position and Size

Zmienia rozmiar, przesuwa, obraca lub pochyla zaznaczony obiekt.

Line

Ustawia opcje formatowanie dla zaznaczonej linii.

Area

Ustawia właściwości wypełnienia wybranego obiektu rysunkowego.

Text Attributes

Ustawia wygląd i właściwości zakotwiczenia tekstu w zaznaczonym obiekcie rysunkowym lub tekstowym.

Layer

Changes the properties of the selected layer.

Style

Otwiera obszar Style w panelu bocznym, który zawiera style grafik i prezentacji do zastosowania lub edycji.

Please support us!