Edycja

Polecenia w tym menu służą do edycji dokumentów Draw (na przykład kopiowania i wklejania).

Cofnij

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Ponów

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Wytnij

Usuwa zaznaczony fragment i kopiuje go do schowka.

Kopiuj

Kopiuje zaznaczenie do schowka.

Wklej

Wstawia zawartość schowka w miejscu, w którym znajduje się kursor, zastępując zaznaczony tekst i obiekty.

Paste Special

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Zaznacz wszystko

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Znajdź i zamień

Finds or replaces text or formats in the current document.

Punkty

Umożliwia edycję punktów na rysunku.

Punkty sklejania

Umożliwia edycję punktów sklejania na rysunku.

Duplikuj

Powoduje wykonanie jednej lub kilku kopii zaznaczonego obiektu.

Przenikanie

Tworzy figury i umieszcza je kolejno, w jednakowej odległości, między dwoma narysowanymi obiektami.

Pola

Pozwala edytować właściwości wstawionego pola.

Usuń slajd

Usuwa bieżący slajd.

Łącza

You can change or remove each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

Obiekt OLE

Lets you edit a selected OLE object that you inserted from the Insert - OLE Object submenu.

Hiperłącze

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

Prosimy o wsparcie!