Edit

The commands in this menu are used to edit Draw documents (for example, copying and pasting).

Cofnij

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Ponów

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Wytnij

Usuwa zaznaczony fragment i kopiuje go do schowka.

Kopiuj

Kopiuje zaznaczenie do schowka.

Wklej

Wstawia zawartość schowka w miejscu, w którym znajduje się kursor, zastępując zaznaczony tekst i obiekty.

Paste Special

Inserts the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify.

Zaznacz wszystko

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Find & Replace

Znajduje lub zamienia tekst lub formatowanie w bieżącym dokumencie.

Points

Enables you to edit points on your drawing.

Glue points

Enables you to edit glue points on your drawing.

Duplicate

Powoduje wykonanie jednej lub kilku kopii zaznaczonego obiektu.

Cross-fading

Tworzy figury i umieszcza je kolejno, w jednakowej odległości, między dwoma narysowanymi obiektami.

Fields

Pozwala edytować właściwości wstawionego pola.

Usuń slajd

Usuwa bieżący slajd.

Links

You can change or remove each link to external files in the current document. You can also update the content of the current file to the most recently saved version of linked external file. This command does not apply to hyperlinks, and is not available if the current document does not contain links to other files.

Edytuj obiekt

Pozwala edytować wybrany obiekt w pliku, wstawiony poprzez polecenie Wstaw - Obiekt.

Hyperlink

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

Please support us!