Funkcje programu LibreOffice Draw

Program LibreOffice Draw umożliwia tworzenie prostych złożonych rysunków oraz eksportowanie ich do wielu popularnych formatów plików graficznych. Umożliwia także wstawianie do rysunków tabel, wykresów, formuł i innych elementów przygotowanych za pomocą programów pakietu LibreOffice.

Grafika wektorowa

Program LibreOffice Draw tworzy obrazy wektorowe, używając linii i krzywych zdefiniowanych za pomocą wektorów matematycznych. Wektory opisują linie, elipsy i wielokąty zgodnie z ich geometrią.

Tworzenie obiektów 3D

Program LibreOffice Draw umożliwia także tworzenie prostych obiektów trójwymiarowych, takich jak sześciany, sfery i walce, a nawet modyfikację źródła padającego na nie światła.

Siatki i Prowadnice

Siatki i prowadnice zapewniają wizualne linie odniesienia, które pomagają w ustawieniu obiektów na rysunku. Można także użyć funkcji przyciągania obiektów do siatki, prowadnic lub boku innego obiektu.

Łączenie obiektów w celu ukazania związków

Możesz łączyć obiekty w LibreOffice Draw za pomocą specjalnych linii zwanych „łącznikami”, aby pokazać relacje między obiektami. Łączniki są dołączane do punktów sklejania na obiektach rysunkowych i pozostają dołączone podczas przesuwania połączonych obiektów. Łączniki są przydatne do tworzenia schematów organizacyjnych i diagramów technicznych.

Wymiarowanie

W diagramach technicznych często uwzględnia się rozmiary obiektów na rysunku. LibreOffice Draw umożliwia użycie linii wymiarowych do obliczania i wyświetlania odległości liniowych.

Galeria

Galeria zawiera obrazy, animacje, dźwięki i inne elementy, które mogą być wstawiane i wykorzystywane w rysunkach i dokumentach innych programów pakietu LibreOffice.

Formaty plików graficznych

LibreOffice Draw umożliwia eksport plików do wielu popularnych formatów graficznych, takich jak BMP, GIF, JPG i PNG.

Prosimy o wsparcie!