Pasek opcji

Pasek Opcje można włączyć, wybierając Widok - Paski narzędzi - Opcje.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Paski narzędzi - Opcje.


Tryb obrotowy po kliknięciu obiektu

Zmienia działanie kliknięcia myszką w ten sposób, że po drugim kliknięciu pojawiają się uchwyty obracania. Aby obrócić obiekt przeciągnij wybrany uchwyt w odpowiednim kierunku.

Ikona

Tryb obrotowy po kliknięciu obiektu

Wyświetl siatkę

Włącza lub wyłącza siatkę.

Ikona wyświetlania siatki

Wyświetl siatkę

Pokaż prowadnice

Pokazuje lub ukrywa prowadnice, do których można wyrównywać obiekty. Aby usunąć prowadnice przeciągnij ją poza slajd na linijkę.

Ikona

Wyświetl prowadnice

Prowadnice przy przesuwaniu

Określa, czy wyświetlać linie pomocnicze podczas przesuwania obiektu.

Ikona linii pomocniczych przy przesuwaniu

Prowadnice przy przesuwaniu

Przyciągaj do siatki

Określa, czy ramki, elementy rysunków i formanty mają być przyciągane do punktów siatki. Aby zmienić status przyciągania do siatki tylko dla bieżącej czynności, należy przeciągnąć obiekt, naciskając klawisz .

Ikona przyciągania do siatki

Przyciągaj do siatki

Przyciągaj do prowadnic

Po zwolnieniu myszy przyciąga krawędź przeciąganego obiektu do najbliższej prowadnicy.

Ikona

Przyciągaj do prowadnic

Przyciągaj do marginesów strony

Określa, czy wyrównać kontur obiektu graficznego do najbliższego marginesu strony.

Ikona przyciągania do marginesów strony

Przyciągaj do marginesów strony

Przyciągaj do krawędzi obiektu

Określa, czy wyrównać kontur obiektu graficznego do granicy najbliższego obiektu graficznego.

Ikona przyciągania do krawędzi obiektu

Przyciągaj do krawędzi obiektu

Przyciągaj do punktów obiektu

Określa, czy wyrównać kontur obiektu graficznego do punktów najbliższego obiektu graficznego.

Ikona przyciągania do punktów obiektu

Przyciągaj do punktów obiektu

Zezwalaj na szybka edycję

Określa, czy kliknięcie obiektu tekstowego powoduje natychmiastowe przełączenie do trybu edycji tekstu.

Ikona zezwalania na szybką edycję

Zezwalaj na szybką edycję

Zaznaczenie możliwe tylko w obszarze tekstu

Określa, czy zaznaczyć pole tekstowe, klikając tekst.

Ikona zaznaczania możliwego tylko w obszarze tekstu

Zaznaczenie możliwe tylko w obszarze tekstu

Edycja tekstu przez dwukrotne kliknięcie

Zmienia działanie kliknięcia myszką w ten sposób, że podwójne kliknięcie powoduje dodanie lub edycję tekstu.

Ikona

Edycja tekstu przez dwukrotne kliknięcie

Modyfikuj obiekt z atrybutami

Jeżeli ikona ta jest aktywna na pasku Opcje, obiekty w trakcie rysowania lub przesuwania wyświetlane są wraz z atrybutami, ale z 50% przezroczystości. Jeżeli ikona ta nie jest aktywna, w czasie przeciągania obiektu wyświetlany jest tylko jego obrys. Obiekt wraz ze wszystkimi atrybutami wyświetlany jest po zwolnieniu przycisku myszy.

Ikona

Modyfikuj obiekt z atrybutami

Wyjdź ze wszystkich grup

Wychodzi ze wszystkich grup i wraca do zwykłego widoku.

Ikona wyjścia ze wszystkich grup

Wyjdź ze wszystkich grup

Prosimy o wsparcie!