Pasek rysunku

Pasek rysunku zawiera podstawowe narzędzia rysunkowe.

Zaznaczenie

Pozwala zaznaczać obiekty w bieżącym dokumencie.

Ikona

Zaznaczenie

Prostokąt

Rysuje wypełniony prostokąt od wskazanego miejsca w bieżącym dokumencie. Kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić róg prostokąta, a następnie przeciągnij wskaźnik myszki do uzyskania odpowiedniej wielkości. Aby narysować kwadrat, w czasie rozciągania należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift.

Ikona

Prostokąt

Elipsa

Rysuje wypełniony owal od wskazanego miejsca w bieżącym dokumencie. Kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić początek owalu, a następnie przeciągnij wskaźnik myszki do uzyskania odpowiedniej wielkości. Aby narysować okrąg, w czasie rozciągania należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift.

Ikona

Elipsa

Tekst

Rysuje ramkę tekstową przez kliknięcie lub rozciągnięcie jej w bieżącym dokumencie. Należy kliknąć w dowolnym miejscu dokumentu, a następnie wpisać lub wkleić tekst.

Ikona

Tekst

Krzywa

Kliknij ikonę Krzywa na pasku Rysunek aby otworzyć pasek narzędzi Linie. Za jego pomocą możesz dodawać linie oraz figury do bieżącego slajdu.

Ikona

Krzywa

Łączniki

Ikona

Łącznik

Otwórz pasek narzędzi Łącznik. Za jego pomocą możesz dodawać łączniki do bieżącego slajdu. Łącznik to linia łącząca dwa obiekty nawet po przemieszczaniu obiektów. Jeśli skopiujesz obiekt z dołączonym łącznikiem łącznik jest również kopiowany.

Linie i strzałki

Otwiera pasek narzędzi Strzałki, umożliwiając wstawienie linii i strzałek.

obiekty 3D

Otwiera pasek narzędzi Obiekty 3D. Obiekty są trójwymiarowe z właściwościami głębi, oświetlenia i odbicia światła. Każdy wstawiony obiekt tworzy obraz 3D. Aby przejść do obrazu, naciśnij klawisz F3. Właściwości tych obiektów 3D można edytować w oknie dialogowym Efekty 3D.

Ikona

Obiekty 3D

Kształty

Otwiera pasek narzędzi Kształty, za pomocą którego do dokumentu można wstawiać obrazy.

Ikona kształtów podstawowych

Kształty

Symbole

Otwiera pasek narzędzi Symbole, za pomocą którego do dokumentu można wstawiać obrazy.

Ikona symboli

Symbole

Strzałki blokowe

Otwiera pasek narzędzi Strzałki blokowe, za pomocą którego do dokumentu można wstawiać obrazy.

Ikona strzałek blokowych

Strzałki blokowe

Schematy blokowe

Otwiera pasek narzędzi Schematy blokowe, za pomocą którego do dokumentu można wstawiać obrazy.

Ikona schematów blokowych

Schematy blokowe

Objaśnienia

Otwiera pasek narzędzi Objaśnienia, za pomocą którego do dokumentu można wstawiać obrazy.

Ikona objaśnień

Objaśnienia

Gwiazdy

Otwiera pasek narzędzi Gwiazdy, za pomocą którego do dokumentu można wstawiać obrazy.

Ikona gwiazdek

Gwiazdki

Punkty

Umożliwia edycję punktów na rysunku.

Punkty sklejania

Umożliwia edycję punktów sklejania na rysunku.

Na krzywą

Konwertuje zaznaczony obiekt do krzywych Béziera.

Na wielokąt

Konwertuje obiekt na wielokąt (zamknięty obiekt ograniczony liniami prostymi). Wygląd obiektu nie ulega zmianie. Aby zobaczyć zmiany, po konwersji, możesz kliknąć zaznaczony obiekt prawym klawiszem myszy i wybrać Edycja punktów.

Transformacje

Modyfikuje kształt, orientację bądź wypełnienie zaznaczonych obiektów.

Wyrównanie

Zmienia wyrównanie zaznaczonych obiektów.

Ikona

Wyrównanie

Rozmieść

Zmienia kolejność rozmieszczenia zaznaczonych obiektów.

Ikona

Rozmieść

Z pliku

Otwiera okno dialogowe wyboru pliku, aby wstawić obraz do bieżącego dokumentu.

Ikona obrazu

Obraz

Wstaw

Ikona

Wstaw

Formanty formularza

Pasek narzędzi lub podmenu Formanty formularza zawiera narzędzia potrzebne do utworzenia interaktywnego formularza.

Ikona zaznaczenia

Formanty formularza

Włącz/wyłącz obiekt z perspektywą

Włącza i wyłącza efekty 3D zaznaczonego obiektu.

Prosimy o wsparcie!