Pasek formatowania

Pasek formatowania zawiera polecenia dotyczące pracy w bieżącym trybie edycji.

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

Icon Styles

Style

Linia

Ustawia opcje formatowanie dla zaznaczonej linii.

Icon Line

Linia

Styl strzałki

Otwiera pasek narzędzi Strzałki. Za pomocą dostępnych symboli można zdefiniować styl zakończenia wybranej linii.

Icon Line Ends

Styl strzałki

Styl linii

Select the line style that you want to use.

Ikona

Styl linii

Grubość linii

Select the width for the line. You can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.

Ikona

Grubość linii

Kolor linii

Select a color for the line.

Ikona

Kolor linii

Obszar

Ustawia właściwości wypełnienia wybranego obiektu rysunkowego.

Icon Area

Obszar

Styl/wypełnienie obszaru

Określa rodzaj wypełnienia, który ma zostać zastosowany do zaznaczonego obiektu rysunkowego.

Ikona

Styl/wypełnienie obszaru

Cień

Cień

Dodaje cień do zaznaczonego obiektu. Jeśli obiekt ma już cień, jest on usuwany. Kliknięcie tej ikony bez zaznaczenia obiektu spowoduje dodanie cienia do następnego narysowanego obiektu.

Icon Add Shadow

Cień

Prosimy o wsparcie!