Paski narzędzi

Poniżej przedstawiono opis pasków narzędzi dostępnych w programie LibreOffice Draw.

To podsumowanie zawiera opis domyślnej konfiguracji pasków narzędzi w LibreOffice.

Pasek standardowy

Pasek standardowy jest dostępny w każdej aplikacji LibreOffice.

Pasek rysunku

Pasek rysunku zawiera podstawowe narzędzia rysunkowe.

Pasek wyszukiwania

Pasek narzędzi Znajdź może być użyty do szybkiego przeszukiwania zawartości dokumentów LibreOffice.

Pasek Linia i wypełnienie

Pasek Linia i wypełnienie zawiera polecenia dotyczące pracy w bieżącym trybie edycji.

Pasek tabeli

Pasek Tabela zawiera funkcje potrzebne przy pracy z tabelami. Pojawia się jeżeli kursor zostanie ustawiony w obszarze tabeli.

Pasek formatowania tekstu

Aby wyświetlić pasek Formatowanie tekstu, ustaw kursor wewnątrz obiektu tekstowego.

Pasek obrazu

Użyj paska Obrazu do zmiany koloru, kontrastu i jasności zaznaczonego obiektu graficznego.

Pasek edycji punktów

Pasek narzędzi Edycja punktów pojawia się po wybraniu obiektu wielokąta i kliknięciu Edycja punktów.

Pasek opcji

Pasek Opcje można włączyć, wybierając Widok - Paski narzędzi - Opcje.

Pasek kolorów

Pokaż lub ukryj pasek Kolor. Aby zmodyfikować lub zmienić wyświetlaną tabelę kolorów, wybierz Format - Obszar, a następnie kliknij kartę Kolory.

Pasek stanu

Pasek stanu wyświetla informacje o bieżącym dokumencie oraz o zaznaczonym obiekcie. Podwójne kliknięcie na wskazania paska stanu otwiera powiązane z nim okno dialogowe.

Ustawienia 3D

Pasek narzędzi Ustawienia 3D kontroluje właściwości wybranych obiektów 3D.

Fontwork

Pasek Fontwork pojawia się po wybraniu obiektu fontwork.

Wstaw

Prosimy o wsparcie!