Paski narzędzi

Poniżej przedstawiono opis pasków narzędzi dostępnych w programie LibreOffice Draw.

To podsumowanie zawiera opis domyślnej konfiguracji pasków narzędzi w LibreOffice.

Pasek standardowy

Pasek standardowy jest dostępny w każdej aplikacji LibreOffice.

Pasek rysunku

Pasek rysunku zawiera podstawowe narzędzia rysunkowe.

Pasek formatowania

Pasek formatowania zawiera polecenia dotyczące pracy w bieżącym trybie edycji.

Pasek tabeli

Pasek Tabela zawiera funkcje potrzebne przy pracy z tabelami. Pojawia się jeżeli kursor zostanie ustawiony w obszarze tabeli.

Pasek formatowania tekstu

Aby wyświetlić pasek Formatowanie tekstu, ustaw kursor wewnątrz obiektu tekstowego.

Pasek obrazu

Użyj paska Obrazu do zmiany koloru, kontrastu i jasności zaznaczonego obiektu graficznego.

Pasek edycji punktów

The Edit Points Bar appears when you select a polygon object and click Edit Points.

Pasek opcji

Pasek Opcje można włączyć, wybierając Widok - Paski narzędzi - Opcje.

Pasek kolorów

Show or hide the Color bar. To modify or change the color table that is displayed, choose Format - Area, and then click on the Colors tab.

Pasek stanu

Pasek stanu wyświetla informacje o bieżącym dokumencie oraz o zaznaczonym obiekcie. Podwójne kliknięcie na wskazania paska stanu otwiera powiązane z nim okno dialogowe.

3D-Settings

The 3D Settings toolbar controls properties of selected 3D objects.

Fontwork

Pasek Fontwork pojawia się po wybraniu obiektu fontwork.

Wstaw

Please support us!